פוסטים

האם בית המשפט והמחוקק מתעלמים מהמצוקה של העובדים השעתיים?