יום רביעי, 28 באוגוסט 2019

ביה"ד הארצי: חוסר תום לב קיצוני שולל זכויות מכוח דיני העבודה


עו"ד שכיר, שסיכם עם מעסיקו שרוב שכרו ישולם דרך עסקים שונים כדי שלא לפגוע בקצבת הנכות שלו, דרש לימים הפרשי זכויות סוציאליות ונדחה בשתי ערכאות. "אין לאפשר מצב שבו 'חוטא יצא נשכר'".


פסיקה עקרונית של בית הדין הארצי לעבודה: בנסיבות קיצוניות וחריגות שבהן עובד נוהג בחוסר תום לב משווע ומפר את החוק כדי להערים על הרשויות– הזכויות המוקנות לו מכוח דיני העבודה נסוגות והוא מנוע מלתבוע אותן.

פסק הדין שניתן לאחרונה עסק בדרישתו של עו"ד שעבד כ-6 שנים (2005-2011) במשרד שעסק בדיני עבודה, להפרשי זכויות סוציאליות שונות כמו פיצויי פיטורים, דמי הבראה והפרשות לפנסיה, בטענה שהשכר שדווח בתלוש לא שיקף את התשלום המלא שקיבל ממעסיקו.

התמונה שנחשפה בבית הדין לעבודה בתל-אביב הייתה כי עורך הדין ביקש שרוב שכרו יועבר דרך חברות ועסקים ששייכים לאשתו ולחבריו כנגד חשבוניות, כדי שלא תישלל ממנו קצבת נכות והטבות נוספות להן היה זכאי בהיותו נכה צה"ל.

לימים, הוא התוודה על מעשיו ונאלץ להחזיר לביטוח לאומי את הגמלאות העודפות. לאחר מכן הגיש את התביעה הנוכחית נגד בעל משרד עורכי הדין.

עורך הדין טען כי יש להכיר בתשלומים הנוספים כחלק משכרו ולהגדיל את זכויותיו הסוציאליות, ובנוסף תבע תשלומים על עבודה שביצע ולא קיבל עבורה שכר.

לעומתו, בעל המשרד טען כי הסיכום היה שעבודתו של התובע כשכיר תהיה חלקית ובמסגרתה יעסוק בהדרכת מתמחים, ואילו את ייצוג הלקוחות יעשה כעצמאי תמורת אחוזים משכר הטרחה.
בית הדין האזורי קיבל את התזה של בעל המשרד ודחה את התביעה, וכך הגיע הערעור לבית הדין הארצי.

סיים להונות – עכשיו תובע
שופטי הארצי לא חסכו בביקורת על המערער והמשיב גם יחד ואף הורו להעביר את פסק הדין למנהל בתי המשפט, כדי שישקול להעבירו ליועץ המשפטי לממשלה לבדיקת ההתנהלות הבלתי חוקית של השניים.
"לפנינו נפרשה תמונה עגומה וקשה שבמסגרתה שני עורכי דין האמונים על משפט העבודה ומייצגים מתדיינים כמעשה יום ביומו, נהגו באופן שאינו תואם את הדין", כתב סגן נשיאת בית הדין השופט אילן איטח.

לגופו של עניין, סגן הנשיא איטח קבע כי בניגוד לעמדת בית הדין האזורי, הוא סבור שהמערער היה שכיר בלבד – וכל עבודתו נעשתה בכובעו כשכיר.

עם זאת, השופט סבר כי נוכח התנהלותו הלא חוקית של המערער הוא לא זכאי לתבוע הפרשי שכר או זכויות מכוח דיני העבודה, בהסתמך על השכר שקיבל בפועל.
"המערער – עו"ד העוסק בתחום משפט העבודה… מבקש עתה, לאחר שהוא זה שיזם מטעמיו ולצרכיו את מתכונת ההתקשרות והפיק ממנה טובות הנאה כאלה ואחרות, לאחוז בהלכות שנועדו להגן מפני ניצול וקיפוח כאילו היה עובד מוחלש הנתון למרות מעסיקו", כתב.
"…המערער ניצל את ההסדר כדי להונות את הרשויות השונות… ועתה, לאחר שסיים למצות את יתרונותיו מול הרשויות, עומד הוא על מפתנו של משפט העבודה ומבקש ליהנות מהגנתו. אין לאפשר מצב שבו 'חוטא יצא נשכר' ובית דין זה לא יתן ידו לכך".
עם זאת, השופט איטח החליט לקבל חלק מהערעור במובן זה שבית הדין האזורי לעבודה יצטרך להכריע האם המערער זכאי לתשלומים מוסכמים שלטענתו לא קיבל. השופט רועי פוליאק הסכים עם מסקנה זו אולם השופטת סיגל דוידוב-מוטולה נותרה בדעת מיעוט כשקבעה כי בית הדין האזורי צדק.
לפסק הדין בתיק ע"ע 20005-11-16
עו"ד דוד סער עוסק/ת ב- דיני עבודה
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.
פורסם באתר פסק דין

ביה"ד הארצי: חוסר תום לב קיצוני שולל זכויות מכוח דיני העבודה

עו"ד שכיר, שסיכם עם מעסיקו שרוב שכרו ישולם דרך עסקים שונים כדי שלא לפגוע בקצבת הנכות שלו, דרש לימים הפרשי זכויות סוציאליות ונדחה בשתי ערכאות. "אין לאפשר מצב שבו 'חוטא יצא נשכר'".

יום שלישי, 20 באוגוסט 2019

יום ראשון, 11 באוגוסט 2019

עובד שהתפטר לרגל נישואיו ועבר לעיר אחרת – זכאי לפיצויי פיטורים

המעסיקה – חברת תוכנה פיננסית שמשרדיה בירושלים – טענה כי העובד משקר בכל הקשור למועד בו הכיר את ארוסתו ולכן אינו זכאי לדבר. אולם בית הדין האמין לעובד והורה לחברה לפצותו גם על הלנת הפיצויים.

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קיבל את תביעתו של עובד-לשעבר בחברת "מירב – חברה לפיתוח תוכנות פיננסיות", והורה לחברה לשלם לו כ-27,000 שקל בגין פיצויי פיטורים ופיצויים על הלנת פיצויי פיטורים.

הרשם עמי רוטמן מתח ביקורת על עמדת החברה, שניסתה לקעקע את גרסת התובע, שלפיה הוא זכאי לפיצויים של "התפטרות בדין מפוטר", עקב העתקת מגוריו מירושלים למרכז הארץ.

התובע עבד בחברה במשך כשלוש שנים, עד שהתפטר בתחילת שנת 2017. טענתו המרכזית היתה כי הוא התפטר לרגל נישואיו ובחירתו לעזוב את ירושלים ולעבור להתגורר במקום מגוריה של אשתו במרכז הארץ.

התובע סיפר שהוא ומי שהפכה לימים לאשתו הכירו בנובמבר 2015. בינואר 2017 הם התארסו, ושבועיים לאחר מכן הוא שלח לחברה מכתב בן הודיעה על התפטרותו תוך 30 יום, משום שהוא "נאלץ לעזוב את החברה עקב מעבר מגורים למרכז הארץ". כעבור ארבעה חודשים הם נישאו.

במצב זה, לשיטתו של התובע, התקיימו התנאים שבחוק פיצויי פיטורים, המזכים אותו בפיצויי פיטורים – התפטרות שרואים אותה כפיטורים.

החברה-הנתבעת טענה תחילה כי התובע לא פוטר ולכן אינו זכאי לפיצויים. כמו כן, נטען כי התובע הכיר את בת זוגו רק אחרי שהתפטר ועבר לגור במרכז הארץ (ולא כשנה לפני כן כפי שטען), ותוך חודשיים התחתן איתה.

בהמשך ההליך הציגה החברה גרסה חדשה, במסגרתה נטען כי התובע כן הכיר את אשתו המיועדת לפני שהודיע על התפטרותו, ולאחר מכן, בעקבות לחץ שלה, נאלץ להתפטר מעבודתו כחודשיים לפני החתונה – התפטרות מרצונו שאינה מזכה בדבר.

בתוך כך מנכ"ל החברה התלונן: "אם כל עובד יכול להתפטר ולקבל פיצויים, מתי שרק מתחשק לו, ומה יהיה על המעסיק?"

טענות פוגעניות ומיותרות

הרשם רוטמן לא הסתיר את ביקורתו מגרסתה המאוחרת של החברה, בה רמזה על לחץ על התובע מצד אשתו, וציין כי "גרסה זו כללה טענות, אשר מוטב שלא היו מועלות כלל ואשר, על מנת למנוע פגיעה שלא לצורך ברגשות התובע ואשתו".

הרשם המשיך והבהיר כי עדויות התובע ורעייתו היו עקביות ואמינות, ואף נתמכו בהתכתבויות וואטסאפ ופייסבוק. לעומת זאת, הרשם סבר שעדותו של המנכ"ל לא הותירה רושם מהימן, כך שטענת החברה שלפיה התובע התפטר בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויים לא בוססה כלל.

בהיבט המשפטי נקבע כי התובע התפטר לרגל נישואיו ומעבר מגוריו ולכן זכאי לפיצויי פיטורים מלאים. יש לציין כי תקנות פיצויי הפיטורים דורשות מעבר למקום מרחק כ-40 ק"מ לפחות – תנאי בו עמד התובע.

בנוסף נקבע כי התובע זכאי כאמור לפיצויים בגין הלנת הפיצויים, וזאת מאחר שמאז סיום יחסי הצדדים, ולמרות פניות רבות מצדו, החברה סירבה לספק לו מכתב לשחרור כספי רכיב הפיצויים שצבר בקרן הפנסיה.

בסיכומו של דבר, החברה חויבה לשלם לתובע השלמת פיטורים בסך כ-13,700 שקל, וכן 13,000 שקל בגין הלנת פיצויי פיטורים. כמו כן, החברה חויבה להמציא לתובע תוך 30 יום מכתב לשחרור כספי הפיצויים שנצברו לזכותו בקרן הפנסיה.

בנוסף, החברה תשלם לתובע הוצאות משפט בסך 1,500 שקל.

  • שמות ב"כ הצדדים לא צוינו בפסק הדין

עו"ד חבצלת ינאי עוסק/ת ב- דיני עבודה
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

פורסם באתר פסק דין

עוד מאמרים

יום שני, 5 באוגוסט 2019

נדחתה תביעה לביטול הסכם מכר: הרוכש עמד בכל התנאים

קיום ההסכם הותנה בכך שהרוכש יתקבל כחבר במושב בו מצויה הנחלה. המוכרת טענה כי התנאי לא התקיים אבל הרוכש הוכיח שהיא זו שגרמה לוועד המושב לדחות את בקשתו הראשונית, שהתהפכה בערעור.

יום חמישי, 1 באוגוסט 2019

הפסידה בתביעת חוב מול לקוחות בגלל הנהלת חשבונות לקויה

חברה שמוכרת מוצרים בתחום התקשורת תבעה לקוחות שלה על חוב מ-2009. מחיקות בלתי מוסברות באחת הקבלות ומחסור בעדים חיוניים הביאו את השופט לקבוע שהיא כשלה בהוכחת התביעה.