יום חמישי, 2 בנובמבר 2023

הממשלה אישרה את מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות הברזל


מתווה משרד האוצר למענה לעסקים

הממשלה אישרה הלילה את מתווה משרד האוצר למענה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל. המתווה כולל מענק המשכיות עסקית לעסקים בכל רחבי הארץ (עסקים ביישובי הספר זכאים להחזר מלא על נזק זה כקבוע בחוק), וכן שורת הקלות במתווה החל"ת. המתווה כפוף לאישור הכנסת ויובא לאישורה בימים הקרובים.

“חרבות ברזל” ריכוז עדכונים נכון ל02.11.23