יום שלישי, 25 ביוני 2024

נפגעי תאונות דרכים הנחשבות כתאונות עבודה

נפגעי תאונות דרכים הנחשבות כתאונות עבודה

נפגעי תאונות דרכים הנחשבות כתאונות עבודה

תאונת דרכים שאינה תאונת עבודהבמקרה של נכות כתוצאה מהתאונה, תטפל בנושא "מחלקת נכות כללית" של המוסד לביטוח לאומי ותבורר זכאותו של הנפגע לקצבת נכות כללית.

במקרה של מוות בתאונת דרכים שאינה תאונת עבודה, תשולם למשפחה קצבת שאירים.

אם הוגדרה תאונת דרכים כתאונת עבודה, היא תטופל על-ידי מחלקת תאונות עבודה ונפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי.

במקרי נכות, תבורר זכאות הנפגע לקבלת טיפול רפואי חינם מקופת-החולים שלו ולדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, ובהמשך הוא יעמוד בפני ועדה רפואית שתקבע את דרגת הנכות שלו, אשר בעקבותיה יהיה זכאי לקצבת נכות או למענק נכות וכן להטבות נוספות שיסייעו לו להשתקם.

למידע נוסף, ראו פורטל נכי עבודה.

במקרי מוות, גמלת תלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה מהווה תחליף שכר והיא מחליפה את קצבת השאירים, המשולמת במקרה שהתאונה לא התרחשה במסגרת העבודה. משפחת הנפטר זכאית להחליט איזו מהגמלאות היא מעוניינת לקבל. בדרך כלל, תהיה זו הגבוהה מבין השתיים.

בשלב ראשון, התביעה לקצבת שאירים תתבצע בכל מקרה ועל פי חוק. במשך הזמן מתבצעת התביעה לגמלת תלויים.

לשיעורי הקצבה של הזכאים השונים, ראו כאן.

אם תבעו הזכאים בתביעה אזרחית את חברת הביטוח של הנהג, רשאי המוסד לביטוח לאומי לנכות מהפיצויים שנפסקו את החלק היחסי שהוא משלם להם. מידע מפורט בנושא ניתן לקרוא כאן.

למידע נוסף, ראו פורטל בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה.

הגמלאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים עשויות להיות מופחתות מסכום הפיצויים שאותם יוכלו לתבוע מחברת הביטוח, אם יגישו נגדה תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.


פורסם באתר כל זכות


זכויות נפגעי תאונות דרכים

זכויות נפגעי תאונות דרכים

זכויות נפגעי תאונות דרכים

תאונת דרכים היא ארוע טראומתי לנפגע ולבני משפחתו, ולעתים נדרשים סיוע ותמיכה רבים כדי להתאושש ממנה - נפשית, גופנית וכלכלית.

קבלת אישור משטרתי לנפגעי תאונות דרכים

לצורך כיסוי הטיפול בנפגעי תאונות הדרכים, מבקש בית-החולים אישור משטרתי על מעורבות בתאונה. את האישור מעביר בית-החולים לקופות החולים הנושאות בעלות הטיפול.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

נהגים, נוסעים, רוכבי אופניים או הולכי רגל שהיו מעורבים בתאונת דרכים.

לקבלת האישור המשטרתי, יש לפנות בהקדם האפשרי ליחידת אגף התנועה של משטרת ישראל באזור שבו אירעה התאונה.

על המעורב בתאונה להופיע אישית למסירת ההודעה עם תעודה מזהה, פרטי המעורבים בתאונה והמיקום המדויק שבו אירעה התאונה.

יש למלא "טופס הודעה על תאונת דרכים".

נהג יצרף להודעה את המסמכים הבאים:רישיון נהיגה

רישיון רכב

תעודת ביטוח חובה

תעודה רפואית הנוגעת לתאונה (למשל - מכתב שחרור מחדר מיון) או העתק שלה

הולך רגל, נוסע ברכב, או רוכב אופניים יצרף להודעה את המסמכים הבאים:תעודה מזהה

תעודה רפואית הנוגעת לתאונה או העתק שלה

פרטי הנהג והרכב המעורבים בתאונה (שם הנהג, מספר טלפון, פרטי הרכב הפוגע / הרכב שבו נסע הנפגע)

המסמכים שהוגשו יישארו במשטרה, לכן מומלץ להכין מהם העתקים.

בתאונות שבהן לא נכחה המשטרה יש לצרף ראיות המוכיחות את הנזק שנגרם לרכב, כגון: דו"ח שמאי, דו"ח מחוקר תאונות ותצלומים של הרכב.

כל נהג במדינת ישראל מבוטח בביטוח חובה על פי חוק. ביטוח זה נועד לכסות נזקים גופניים שונים העלולים לקרות לו, לנוסעים שברכבו או לעוברי אורח שהרכב פגע בהם, במקרה של תאונת דרכים.

עם התרחשותה של תאונה, זכאים נפגעי התאונה או בני משפחותיהם לתבוע את החברה המבטחת את הרכב.

אם הרכב אינו מבוטח, ניתן להגיש תביעה לקרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

ניתן להגיש את התביעה עד 7 שנים ממועד התרחשות התאונה.

נפגעי תאונת הדרכים או בני משפחותיהם.

יש להגיש תביעה נגד חברת הביטוח המבטחת את הרכב שבו שהה הנפגע בעת התאונה. אם מדובר בהולך רגל שנפגע, יש להגיש תביעה נגד חברת הביטוח המבטחת את הרכב הפוגע.

במקרה שהרכב אינו מבוטח, יש להגיש תביעה לקרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

רצוי לפנות לעורך דין המומחה בדיני נזיקין שיסייע לנפגעים להגיש תביעת נזיקין אזרחית נגד חברת הביטוח.

יש לאסוף כל מסמך או קבלה על הוצאה כספית שנגרמה עקב הפגיעה בתאונת הדרכים.

על-פי סעיף 16 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין תקבע תעריפים מקסימליים לשכר הטרחה שניתן לגבות מהנפגעים, שלא יעלו על 8% מהסכום שהוסכם לשלם לנפגע/ת, ואם היו הליכים משפטיים - התעריפים לא יעלו על 13% מהסכום שנפסק.

נפגעי תאונת דרכים או בני משפחתם המגישים תביעה לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף בתאונת דרכים.

שכר הטרחה, שנקבע בהתאם לתוצאת ההליך המשפטי, לא יעלה על השיעורים הבאים:8% (+ מע"מ) מהסכום שהוסכם לשלם לנפגע/ת, אם הושגה פשרה מחוץ לבית המשפט לפני שהוגשה תביעה.

11% (+ מע"מ) מהסכום שהוסכם לשלם לנפגע/ת, אם הושגה פשרה לאחר הגשת תביעה ולפני מתן פסק דין.

13% (+ מע"מ) מהסכום שנפסק לטובת הנפגע/ת, אם ניתנה החלטת שופט לגבי גובה הפיצוי.

נפגעי תאונות דרכים ששילמו שכר טרחה מעבר לתעריף המירבי, זכאים להחזר הסכום העודף.


פורסם באתר כל זכותיום שני, 3 ביוני 2024

ביטוח לאומי - קידום הרחבת תקנות נכות של נפגעי עבודה

ביטוח לאומי - קידום הרחבת תקנות נכות של נפגעי עבודה

ביטוח לאומי - קידום הרחבת תקנות נכות של נפגעי עבודה

מענה רוחבי ולא נקודתי

הביטוח הלאומי מבקש לשנות תקנות משנת 1965 ולקדם הרחבת תקנות נכות עבודה במיליוני שקלים. לראשונה יינתן מענה רוחבי ולא נקודתי לאלפי הנכים הקשים ויעניק להם תוספת כספית קבועה למי שירצה שיקום מקצועי, טיפול רפואי או שיבה למעגל העבודה.

בביטוח הלאומי קיימות כמה וכמה קצבאות כשהבולטות שביניהן הן קצבת נכות כללית וקצבת נכות עבודה. שתי קצבאות אלו שונות זו מזו, הקצבה הראשונה היא קצבה סוציאלית למי שנפגע או חלה ובעקבות זאת איבד את היכולת שלו להתפרנס. במסגרת קצבה זו ניתן לקבל קצבה בסיסית של עד כ-4,291 ₪ ותוספות בגין הרכב משפחתי, ובמצבים קשים – גם תוספת שירותים מיוחדים (שר"מ) למי שזקוק לעזרה בפעולות היום יום, כגון לבישה, רחצה, אכילה וכיו"ב.

קצבה

כמו כן, מדובר בקצבה שמוצמדת, בעקבות הרפורמה בנכות שעברה בשנים האחרונות, לשכר הממוצע במשק ולא למדד.

- קצבת נכות עבודה היא קצבה ביטוחית, כלומר: קצבה שנועדה בחוק להבטיח את הכנסתו של העובד (שכיר או עצמאי) לפני הפגיעה בעבודה, על מנת לשמר את הכנסותיו או, חלילה, את הכנסות המשפחה במקרה של מוות. הקצבה, בשונה מקצבת נכות כללית, היא קצבה המבוססת על השכר של נפגע העבודה ואינה מופחתת, גם אם לנכה עבודה יש הכנסה מעבודה לאחר פגיעתו, כך לפי החוק.

- נוסף על קצבת נכות עבודה יש אפשרות לקבל קצבה מיוחדת נוספת בעיקר למי שנכותו היא של 75% ומעלה. קצבה זו נועדה לסייע בפעולות היום יום (בדומה לקצבת שירותים מיוחדים בקצבת נכות כללית). הקצבה מחולקת ל-4 רמות בהתאם למידת ההיזקקות של הנכה לעזרת הזולת, ויכולה להגיע עד לסך של 9,300 ₪ בחודש – המתווספים לקצבת נפגעי העבודה הבסיסית שכאמור היא על פי השכר של נפגע העבודה.

- הביטוח הלאומי: חוק הביטוח הלאומי הוא אחד החוקים הגדולים ביותר במדינת ישראל ומשתנה הכי הרבה פעמים בשנה. לכל קצבה וקצבה הפרמטרים שלה, וחלק בלתי נפרד מתפקידנו הוא לנסות ולקדם שינויי חקיקה שיתאימו לעת החדשה ויסייעו לאזרחים מתוך המקרים העולים מהשטח. תיקון התקנות הללו יביא לסיוע רחב יותר עבור אזרחים הזקוקים לעזרה, מענה סוציאלי ושיקום. 

נכון לתאריך: 21.05.2024

תגיות תוכן

אכיפה אפליה ביטוח לאומי דיני מקרקעין דיני נזיקין דיני עבודה דמי הבראה זכויות סוציאליות זכויות עובד זכויות עובדים חופשה שנתית חופשת לידה חוק שכר שווה לעובדת ולעובד חל"ת חקיקה חרבות ברזל ייפוי כוח מתמשך ליטיגציה מיסוי מס הכנסה מעסיקים נזיקין ניהול שכר נקודות זיכוי עורך דין דיני עבודה עורך דין זכויות עובדים עורך דין ליטיגציה עורך דין מקרקעין עורך דין נזיקין עורך דין תאונות דרכים עורך דין תאונות עבודה פיטורים פיצויים פסקי דין קורונה שימוע שכר שכר מינימום שעות נוספות תאונות עבודה תאונת עבודה תגמולי עובד תלוש משכורת תלוש שכר תנאי עבודה

טיפים לעורך דין תאונות דרכים שאתה צריך

טיפים לעורך דין תאונות דרכים שאתה צריך

טיפים לעורך דין תאונות דרכים שאתה צריך

בשבריר שנייה, נסיעה שגרתית יכולה להפוך לאירוע משנה חיים. תאונות דרכים אינן נוגעות רק לנזק לרכב אלא עלולות לגרום לפציעות פיזיות, טראומה רגשית ולעומס כלכלי.

כשאתה מוצא את עצמך מסתבך לאחר תאונת דרכים, ניווט במורכבויות המשפטיות עשוי להיראות מרתיע. זה המקום שבו המומחיות של עורך דין תאונות דרכים הופכת לא רק לבעלת ערך אלא חיונית.

תארו לעצמכם שיש לצידכם איש מקצוע ותיק, מישהו שמכיר את פיתולי מערכת המשפט כמו את כף ידו. אם המחשבה על החזרת השליטה במצבך נשמעת מושכת, אז אתה במקום הנכון. פוסט הבלוג הקרוב שלנו יעמיק בטיפים ותובנות שלא יסולא בפז שעורך דין תאונות דרכים בעל מוניטין היה רוצה שתדעו. מהבנת הזכויות שלך ועד לצעדים מכריעים לנקוט לאחר תאונה, התחמשותך בידע זה יכול לעשות עולם של הבדל.

הבנת הזכויות שלך כנפגעי תאונת דרכים

כאשר אתה מעורב בתאונת דרכים, חשוב להבין את זכויותיך כנפגעים. הדבר הראשון שאתה צריך לדעת הוא שיש לך את הזכות לבקש פיצויים עבור הנזקים והנזקים שלך. זה כולל הוצאות רפואיות, נזק לרכוש, אובדן שכר וכאב וסבל.

אחת הזכויות החשובות ביותר שיש לך היא הזכות לייצוג משפטי. שכירת עורך דין תאונות דרכים יכולה להגדיל במידה ניכרת את הסיכוי שלך לקבל פיצוי הוגן על פציעותיך. עורך דין מנוסה יוכל לנווט בשמך במערכת המשפט ולדאוג להגנה על זכויותיך.

סימנים שכדאי להזמין עורך דין תאונות דרכים

לא כל תאונת דרכים מצריכה סיוע של עורך דין, אך ישנם סימנים מסוימים המצביעים על כך שעליכם לפנות לייצוג משפטי. אם נגרמו לכם פציעות חמורות או אם נגרם נזק משמעותי לרכוש, חשוב להתייעץ עם עורך דין תאונות דרכים.

סימן נוסף שכדאי לך לשכור עורך דין הוא אם חברת הביטוח מציעה סכום פשרה נמוך או דוחה את תביעתך מכל וכל. חברות הביטוח מנסות לעיתים קרובות למזער את התשלומים שלהן, ועורך דין לצידך יכול לעזור להבטיח שתקבל פיצוי הוגן.

חשיבות פנייה לטיפול רפואי לאחר תאונה

לאחר מעורבות בתאונת דרכים, חשוב לפנות לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. גם אם אינך סבור שנפצעת קשה, ייתכן שחלק מהפציעות לא יהיו ברורות מיד.

בנוסף להבטחת בריאותך ורווחתך, פנייה לטיפול רפואי מספקת גם תיעוד של הפציעות שלך. תיעוד זה יהיה חשוב בעת הגשת תביעת ביטוח או נקיטת צעדים משפטיים נגד הגורם האחראי.

תיעוד ראיות: מה אתה צריך למקרה חזק

על מנת לבנות תיק חזק, חשוב לאסוף ולתעד ראיות מהתאונה. זה כולל צילום של זירת התאונה, קבלת הצהרות עדים ואיסוף מסמכים רלוונטיים כגון דוחות משטרה או תיקים רפואיים.

הוכחות מוצקות יכולות לחזק מאוד את המקרה שלך ולהגדיל את הסיכויים שלך לקבל פיצוי הוגן. עורך דין תאונות דרכים יכול לעזור להדריך אותך בתהליך של איסוף ותיעוד ראיות כדי להבטיח שיש לך בסיס איתן לתיק שלך.

התנהלות מול חברות ביטוח: עשה ואל תעשה

כאשר עוסקים בחברות ביטוח לאחר תאונת דרכים, ישנם הוראות עשה ואל תעשה שכדאי לזכור. בראש ובראשונה, חשוב להיזהר כאשר מדברים עם מטפלי ביטוח. הם עשויים לנסות להשתמש במילים שלך נגדך כדי למזער את אחריותם.

כמו כן, חשוב לבדוק היטב כל הצעות פשרה מחברת הביטוח לפני קבלתן. לעתים קרובות, הצעות ראשוניות אלו נמוכות בהרבה ממה שאתה עשוי להיות זכאי לו. התייעצות עם עורך דין תאונות דרכים יכולה לעזור להבטיח שתקבלו פיצוי הוגן עבור הפציעות והנזקים שלכם.

צעדים שיש לנקוט מיד לאחר תאונת דרכים

מיד לאחר תאונת דרכים, יש לנקוט במספר צעדים על מנת להגן על זכויותיכם ולהבטיח את בטיחותכם. הצעד הראשון הוא לבדוק את עצמך ואחרים המעורבים בתאונה לאיתור פציעות. אם מישהו נפצע, התקשר מיד לשירותי החירום.

כמו כן, יש לפנות למשטרה על מנת לדווח על התאונה ולקבל דוח משטרה רשמי. דוח זה יהיה חשוב בעת הגשת תביעת ביטוח או המשך הליכים משפטיים.

כיצד לבחור את עורך הדין המתאים לתאונות דרכים לתיק שלך

בחירה נכונה של עורך דין תאונות דרכים היא קריטית להצלחת התיק שלך. חשוב לחפש עורך דין המתמחה בתיקי תאונות דרכים ובעל רקורד מוכח של הצלחה.

כדאי לשקול גם את הניסיון, המוניטין וסגנון התקשורת של עורך הדין. חשוב למצוא עורך דין שאתם מרגישים בנוח לעבוד איתו ושיעדכן אתכם לאורך כל ההליך המשפטי.

משא ומתן להסדר: טיפים למקסום הפיצויים שלך

בכל הנוגע למשא ומתן להסדר, ישנם מספר טיפים שיכולים לעזור למקסם את הפיצוי שלך. ראשית, חשוב שתהיה הבנה ברורה של ערך התיק שלך. זה כולל התחשבות בגורמים כמו הוצאות רפואיות, אובדן שכר וכאב וסבל.

חשוב גם להתאזר בסבלנות בתהליך המשא ומתן. מיהר להסדר יכול להביא לקבלת סכום נמוך יותר ממה שמגיע לך. עורך דין תאונות דרכים יכול לעזור להדריך אותך בתהליך המשא ומתן ולהבטיח שתקבל פיצוי הוגן על פציעותיך.

פנייה לבית המשפט: למה לצפות במשפט תאונת דרכים

במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה צורך לפנות לבית המשפט על מנת לפתור את מקרה תאונת הדרכים שלך. אם זה קורה, חשוב לדעת למה לצפות במהלך ניסוי.

משפט תאונת דרכים כולל בדרך כלל הצגת ראיות, זימון עדים וטענות בפני שופט או חבר מושבעים. תוצאת המשפט תקבע אם תקבל פיצוי על פציעותיך ונזקיך או לא.

לסיכום

לסיכום, להיות מעורב בתאונת דרכים יכול להיות מכריע ומלחיץ. עם זאת, על ידי הבנת הזכויות שלך כקורבן ופנייה לסיוע של עורך דין תאונות דרכים, אתה יכול לקחת בחזרה את השליטה במצבך.


עורך דין בעל מוניטין לתאונות דרכים ידריך אותך בכל שלב בתהליך המשפטי ויבטיח שזכויותיך מוגנות. עם המומחיות שלהם לצידך, אתה יכול לנווט בנוף המשפטי בביטחון ולמקסם את הסיכויים שלך לקבל פיצוי הוגן עבור הפציעות והנזקים שלך.