פוסטים

ההבטחה להעלאת השכר לא קוימה – העובד יפוצה בכ-75 אלף ש'

ההבטחה להעלאת השכר לא קוימה - העובד יפוצה בכ-75 אלף ש'

זכויות בני נוער עובדים

לא נחתם הסכם בכתב – המוכרים לא חייבים לשלם למתווכים

לא נחתם הסכם בכתב – המוכרים לא חייבים לשלם למתווכים