פוסטים

חובת פרסום פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים

ניסה להתחמק מהעסקת עובדת בהיריון – ויפצה

היעדרות מעבודה עקב מחלה

הפחית את מענק הקורונה מהמזונות – והפך לחייב הוצאה לפועל

החובה למסור מידע למועמדים לעבודה

איסור אפליה בין דורשי עבודה

האם קיימת חפיפה בין תקופה החל"ת לתקופה המוגנת של עובדת לאחר חופשת לידה?

חובת רישום שעות עבודה ומנוחה שבועית

​חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

שווי קופות גמל, קרן השתלמות ואובדן כושר עבודה

הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)