פוסטים

הנחיית אכיפה בנוגע להנפקת תלוש שכר דיגיטלי לאור תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), תשע"ז-2017

הנחיית אכיפה בנוגע להנפקת תלוש שכר דיגיטלי לאור תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), תשע"ז-2017

ביטול הודעה מוקדמת

זכויות וחובות בתקופת ההודעה המוקדמת

זכויות וחובות בתקופת ההודעה המוקדמת

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

אושרה בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד