פוסטים

איסור אפליה בין דורשי עבודה

האם קיימת חפיפה בין תקופה החל"ת לתקופה המוגנת של עובדת לאחר חופשת לידה?

חובת רישום שעות עבודה ומנוחה שבועית