יום שלישי, 28 בינואר 2020

דיני עבודה

בעולם העבודה יש כל הזמן שינויים והוא מאופיין בדינמיות רבה. אחד השינויים המשמעותיים שחלים על שוק העבודה בישראל ובמדינות רבות בעולם המערבי הוא בתחרותיות ובתובעניות שלו.
כתוצאה מכך עובדים מחויבים להשקיע בעבודה יותר ויותר כדי זכות בהערכה. מצד שני יש יותר הבנה כיום לחשיבות של שמירה על זכויות העובדים.
בשנים האחרונות החקיקה בתחום דיני עבודה עברה שינויים והיא מתקדמת כל הזמן בניסיון לאזן בין קידום עסקים ובין שמירה על זכויות עובדים.

דיני עבודה הם מנגנון שמבקש לקדם שמירה ואכיפה של זכויות העובדים וגם לסייע לבעלי עסקים לקדם את עסקיהם באופן יעיל. שמירה על חוקי זכויות העובדים היא חובו של כל מעסיק ואי הקפדה על כך היא עבירה על החוק שנושאת עונש. לאור זאת חשוב להכיר את זכויותיהם של העובדים ולהקפיד למלא אותן באופן מלא.

בית משפט לדיני עבודה

כחלק מהחשיבות הרבה של דיני העבודה במדינת ישראל קיים בית משפט מיוחד לדיני עבודה. כך, תיקים שעוסקים בתחום זה לא נגררים בסחבת של מערכת המשפט אלא מקבלים התייחסות נפרדת בבתי דין שמצויים בחוקי העבודה הסבוכים.

מה כוללים דיני עבודה?

דיני עבודה הם אפוא מונח כללי ורחב שמתאר את כל הזכויות של עובדים בשוק העבודה הישראלי. זה כולל שמירה על זכויות נשים, הגנה על נשים בהיריון, דאגה לשוויון זכויות והזדמנויות בעבודה ומתן הגנה לעובדים במקרה של הטרדה מינית או פגיעה בזכויותיהם.
דיני עבודה מתייחסים לא רק לתקופה שבה עובד מועסק במקום עבודתו אלא גם להליך קבלתו לעבודה, כניסתו לעבודה ואופן הפיטורין שלו.

כמעסיקים עלינו להכיר את כל הטווח של חוקי העבודה ולהבין שבסופו של יום חוקים אלו מייצרים סדר בעולם העבודה שטומן בחובו לא מעט חוסר וודאות.

דיני עבודה – לא רק למען העובדים

חשוב להבין שמערכת היחסים בין עובד ומקום עבודתו ובין עובד ומעסיק היא עדינה ומורכבת. משום שיש בה לא מעט חיכוכים ובשל ההיררכיה שנהוגה במקומות עבודה, דיני עבודה מהווים רשת ביטחון לא רק עבור העובדים אלא גם עבור המעסיקים. זהו אוסף של חוקים ותקנות שכל מעסיק חייב להכיר כדי להבטיח שמירה על זכויות עובדיו וכדי למנוע פגיעה בו ובעסק.

יום ראשון, 26 בינואר 2020

המדריך לזכויות עובדים


היציאה לעולם העבודה מחייבת את כל המועסקים לא רק להיכנס לעולם תובעני ותחרותי במיוחד אלא גם להכיר את זכויותיהם ולשמור על מעמדם מול המעסיקים.
החוק בישראל אמנם כולל זכויות רבות, אולם כדי לקבל את הזכויות הללו יש להוכיח שאכן מתקיימים יחסי עובד מעביד.

מה כוללים יחסי עובד מעביד

הפרמטרים לקביעת יחסי עובד מעביד הם מקום העבודה, נחיצות העובד לארגון, משך השעות שבהן מועסק העובד, כלי העבודה, אופן הפיקוח על העובד ומשך ההתקשרות עמו. בשאלה האם מתקיימים יחסי עובד מעביד מכריע בית המשפט לפי התמונה הכללית שעולה מתוך כל הפרמטרים האם התקיימו יחסי עובד מעביד.

עבודת נשים

החוק הישראלי מבקש לחתור לשוויון וכחלק מכך נחקקו חוקים בנושא העסקת נשים. זה כולל אי אפליה בקבלה לעבודה, איסור על פיטורין בשל היותה אישה ו/או בשל היותה אימא, מתן זכות  לעובדת לשמור על הריונה בסוד עד לחודש החמישי להיריון, איסור פיטורין בהיריון, בחופשת הלידה וחודשיים לאחריה, מתן אפשרות להיעדר מספר שעות קבוע במהלך ההיריון לצורך בדיקות ומעקב רפואי בתשלום מלא וללא סנקציות, מתן אפשרות להיעדר לצורך טיפולי פוריות ואיסור על פיטורין בתקופה זו.

פיטורין

כדי להגן על עובדים קובע החוק תקנות מיוחדות לגבי פיטורין ופיצויי פיטורין החל מאופן ביצוע ההליך וכלה בעילות שונות לפיטורין שמקנות זכויות פיטורין לעובד גם אם הוא מתפטר. זה כולל נישואין או גירושין, הרעת תנאים, מעבר דירה ועוד.

פיצויי פיטורין- המדריך לזכויות עובדים

גם אופן החישוב של פיצויי פיטורין טומן בחובו מחלוקות שונות סביב השאלה מה מחושב בפיצויים ומה לא. החישוב הכללי הוא משכורת אחת לכל שנת עבודה, אולם בפועל פרמטרים ושאלות רבות עולות סביב חישוב הפיצויים כמו למשל  האם בונוסים, עמלות, הטבות ונסיעות אמורים להיכלל בחישוב? כיצד נעשה החישוב במקרה של משרה חלקית שאינה קבועה? מה הדין לגבי שינויים במשרה בתקופת העבודה ומשתנים נוספים. בנוסף, נשאלת השאלה לגבי התחשיב הסופי עם סיום יחסי העבודה לרבות פדיון ימי החופשה, ההבראה ועוד.
לאור המורכבות במקרה של משתנים רבים חשוב להתייעץ עם גורם מקצועי שיוכל לסייע לכם לערוך את החישוב לפי זכויותיכם בחוק.

יום ראשון, 19 בינואר 2020

זכויות עובדים
שוק העבודה בישראל ובמדינות רבות בעולם המערבי הולך ונעשה תחרותי ותובעני יותר, מה שמחייב עובדים להעניק מעצמם כדי זכות בהערכה.

מנגד, ישנה מגמה של צמצום זכויות עובדים עד כדי כך שלא מעט מועסקים אינם מכירים את זכויותיהם. היציאה לעולם העבודה מחייבת את כל המועסקים לא רק להיכנס לעולם תובעני ותחרותי במיוחד אלא גם להכיר את זכויותיהם ולשמור על מעמדם מול המעסיקים.

מול חוסר הידע של העובדים גם מעסיקים רבים אינם מכירים את זכויות העובדים ואת החקיקה בנושא שמשתנה כל הזמן. יתר על כן לא מעט עובדים חוששים בהכירם את זכויותיהם לתבוע אותם. חשוב להבהיר שלא בכדי קיים בית משפט נפרד לענייני עבודה. המטרה היא לאפשר למערכת המשפט לאכוף ולעמוד בחוקים ובזכויות שמוקנים לעובדים.

יחסי עובד מעביד

עוד ראוי להבהיר שהחוק בישראל מאד מתקדם בהגנה על עובדים וטומן בחובו זכויות רבות, אולם לא תמיד קל ולהוכיח שאכן מתקיימים יחסי עובד מעביד.

הפרמטרים לקביעת יחסי עובד מעביד הם מקום העבודה, נחיצות העובד לארגון, משך השעות שבהן מועסק העובד, כלי העבודה, אופן הפיקוח על העובד ומשך ההתקשרות עמו. בית המשפט מכריע לפי התמונה הכללית שעולה מתוך כל הפרמטרים האם התקיימו יחסי עובד מעביד.

שוויון בעבודה, פיטורין ומה שביניהם
זכויות עובדים כוללים חוקים רבים שמונעים אפליה ומבקשים לקדם שוויון זכויות בעבודה. במסגרת זו מתייחס החוק לשורה של תכנים ובהם קבלה לעבודה, דיני פיטורין של נשים, היריון ולידה וטיפולי פוריות.
עבירה על החוק משמעה עבירה על החוק שנושאת עונש. כדי להגן על עובדים קובע החוק תקנות מיוחדות לגבי פיטורין ופיצויי פיטורין החל מאופן ביצוע ההליך וכלה בעילות שונות לפיטורין שמקנות זכויות

לעובד גם אם הוא מתפטר כמו נישואין או גירושין, הרעת תנאים, מעבר דירה ועוד.
גם אופן החישוב של פיצויי פיטורין טומן בחובו מחלוקות שונות סביב השאלה מה מחושב בפיצויים ומה לא. עם תנאי ההעסקה של מועסקים רבים במשק שכוללים עבודה במשמרות ותשלום שעתי, חשוב לקבל ייעוץ מגורם מוסמך שיוכל להעניק לכם את כל המידע לגבי הזכויות שמוקנות לכם על פי חוק.

יום רביעי, 15 בינואר 2020

עורך דין תאונות עבודה

המוסד לביטוח לאומי מגדיר מקרה של פגיעה בעבודה כאשר מדובר בפגיעה פיזית או נפשית, הנגרמת למועסק בשעות העבודה במקום העסקתו או במקום אחר בו הוא שוהה לצרכי עבודה.

יום ראשון, 12 בינואר 2020

כ-7 מיליון שקל פיצוי לפועל בניין שנפל מגובה ונותר מרותק לכסא גלגלים


הפיצוי ישולם על ידי שתי חברות בנייה: המעסיקה הישירה והקבלן הראשי. השופט קבע כי לפועל לא סופקו תנאי עבודה בטוחים, ומתח ביקורת על כך שאפילו לא מונה מנהל עבודה לאתר.


בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל בשבוע שעבר את תביעתו של פועל בניין כבן 51 שנפצע קשות בתאונת עבודה. חברות הבנייה – מי שהיתה מעסיקתו של התובע ומי ששימש "קבלן ראשי" באתר – ישלמו לו פיצויים של מיליוני שקלים.

התאונה אירעה ב-2013, ביום בו הכין התובע יציקה לתקרה בקומה השלישית של חניון שנבנה באתר הבנייה. בזמן שעמד על "טפסנות" התקרה (מעין פיגום) שהיתה עשויה מלוחות עץ ותבניות שנתמכות על עמודי מתכת, הפיגום התפרק והוא נפל מגובה של כשלושה מטרים ונחבט ברצפת הקומה שמתחת.
התוצאה היתה קשה. התובע נפצע קשות בראשו, בגבו ובחזהו, ואובחן שיתוק מלא בשתי רגליו. הוא אושפז למשך 36 ימים בבית החולים רמב"ם שם עבר ניתוחים שונים, ושהה חמישה חודשים נוספים בבית חולים שיקומי. כיום הוא מרותק לכסא גלגלים, ולא שולט על סוגריו.
את תביעתו הגיש נגד החברה שהעסיקה אותו כ"קבלן המשנה", החברה ששימשה כ"קבלן הראשי", וכנגד החברה שהזמינה את העבודה.

בכל הקשור לנסיבות התאונה, השופט חננאל שרעבי הסביר שהנתבעות לא העידו אף עד שישלול גרסת התובע.

במישור המשפטי, התובע טען כי הנתבעות נושאות באחריות לתאונה, בכך שלא סיפקו לו תנאי עבודה בטוחים, הנהיגו שיטת עבודה מסוכנת, ואף לא גידרו את הפתח ששדרכו נפל.

היה צפוי
בנוגע למעסיקה, השופט שרעבי קבע כי היא הפרה את חובתה כלפי התובע בתור עובד שלה – לספק לו תנאי עבודה בטוחים שימנעו נפילות מגובה.

לגבי הנתבעת השנייה ששימשה "קבלן הראשי", השופט ציין כי בהיותה "מבצע הבנייה", הרי שהיא היתה אחראית לבטיחות באתר, ולא הוכח אפילו שמינתה מנהל עבודה לאתר. לפי השופט, עצם התרחשות התאונה מעידה על כישלון שלה.

"מבחן הצפיות מלמד, כי בניית טפסנות תקרה ללא תמיכה או עמודי תמיכה בצורה נאותה, ללא גידור לבטח של הפתח ברצפת הטפסנות וללא אספקת אמצעי הגנה מפני נפילה מגובה (ולא הוכח על ידי נתבעות כי כך נעשה), עלולים לגרום לנזק של נפילת עובד כבמקרה דנן," כתב.
בכל הקשור לחלוקת האחריות, השופט החליט כי לאור נסיבות העניין, המעסיקה תישא ב-70% מן הפיצוי, ואילו הקבלן הראשי ב-30%.

לעומת זאת התביעה נגד מזמינת העבודה נדחתה, שכן מרגע שמונה קבלן ראשי מטעמה האחריות לקיום הוראות הבטיחות באתר עוברת אליו.

בהמשך דחה השופט טענות בדבר אשמה כלשהי מצדו של התובע. הנתבעות לא הביאו אף עד בכל הקשור לנסיבות האירוע, והשופט ציין כי "ביהמ"ש רשאי להסיק מאי הזמנת עד רלבנטי כאמור, מסקנות מחמירות וקיצוניות נגד מי שנמנע מהבאת העד".
בתום ניתוח נרחב של רכיבי הנזק שכללו הפסדי שכר, כאב וסבל, עזרת הזולת, התאמות דיור והוצאות רפואיות – השופט קבע כי נזקי התובע עומדים על 6,896,783 שקל.
מסכום זה ינוכו תגמולי ביטוח לאומי בסך כ-3.8 מיליון שקל שהתובע זכאי לקבל, והנתבעות ישלמו את היתרה.

בהמשך פסק הדין קיבל השופט תביעת "שיבוב" שהגיש ביטוח לאומי נגד הקבלן הראשי, כך שהאחרון יחזיר גם 30% מהתגמולים כחלקו באחריות בתאונה.
שתי הנתבעות תשלמנה לתובע שכ"ט עו"ד בשיעור של 23.4%.
  • ב"כ התובע: עו"ד ע. בדארנה
  • ב"כ התובע 2: עו"ד . חורי
  • ב"כ הנתבעת 3: עו"ד שאדי אלמאדי
עו"ד רן שקד עוסק/ת ב- נזיקין
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

פורסם באתר פסקדין

יום שלישי, 7 בינואר 2020

עורך דין נזיקין

בחיים המזל יכול פחות לשחק לנו ולמרבה הצער אנחנו יכולים להיות מעורבים בתאונות או במקרים שבהם צוות רפואי מגלה כלפינו רשלנות.

יום שבת, 4 בינואר 2020

עורך דין ליטיגציה

עורך דין ליטיגציה

עורך דין ליטיגציה הוא עורך דין שטוען בבית משפט ומתדיין בו.
עורך דין זה יכול לייצג אותנו בבית המשפט בתביעה אזרחית או מסחרית בהתאם לסוג ההתמחות שלו.

עלינו לפנות לעורך דין מסוג זה כאשר אנחנו צריכים או רוצים לתבוע אדם כלשהוא בבית המשפט.
ההבדל בין עורך דין ליטיגציה לעורך דין אחר הוא שעורך דין מתמחה בייצוג בבית משפט בעוד עורכי דין אחרים מתמחים למשל בעריכת חוזים או ניהול משא ומתן.

עורך דין ליטיגציה והתמודדות עם תביעה בבית משפט

עורך דין ליטיגציה יכול לסייע לנו להתמודד עם תביעה משפטית שהגישו נגדנו. כאשר מגישים נגדנו תביעה משפטית אנחנו צריכים לפנות לעורך דין שייצג אותנו בבית המשפט ויטען את הטיעונים בעדנו. עורך דין צריך להיות ממולח ואיכותי ובעל כריזמה אישית. לא כל עורך דין יודע לייצג את הלקוחות שלו בבית המשפט וזוהי התמחות מיוחדת. כאשר נקבל ייצוג טוב בבית המשפט יוכל להיות לנו קל יותר לזכות במשפט ולהעביר לשופט את הצד והטענות האישיות שלנו.

עורך דין ליטיגציה אזרחי – יתרונות

עורך דין ליטיגציה הוא בעל יתרונות רבים. היתרונות של עורך זה הם רבים והמרכזי בהם הוא שהוא יכול לייצג אותנו בבית המשפט. עורך דין ליטיגציה אזרחית יוכל לייצג אותנו בתביעות אזרחיות בבית המשפט כמו למשל תביעות רשלנות רפואית, תביעות פיצוי בגין פיטורים ועוד…  .חשוב להקפיד לפנות לעורך דין מומחה שרמת האמינות שלו גבוה ושיש לו ניסיון קודם בדיונים בבית המשפט. מומלץ מאוד לשאול את עורך הדין מהי ההתמחות שלו ומה הניסיון המקצועי שלו ומה הם כוללים כולל בכמה תיקים הוא ניצח.

כאשר אנחנו פונים לעורך דין אנחנו צריכים להיות מסוגלים לסמוך עליו. כאשר נסמוך על עורך הדין אז הסיכוי שנזכה במשפט יהיה גבוה יותר. לא כל עורך דין יודע לטעון ולהציג בבית המשפט וחשוב שנוודא מראש האם עורך הדין שלנו יודע לעשות זאת או לא. מומלץ מאוד לא לפחד לשאול את עורך הדין שאלות ולהתעקש מולו על כך שנקבל את הייצוג הטוב ביותר.

עורך דין ליטיגציה

עורך דין ליטיגציה הוא עורך דין שטוען בבית משפט ומתדיין בו.

עורך דין זה יכול לייצג אותנו בבית המשפט בתביעה אזרחית או מסחרית בהתאם לסוג ההתמחות שלו.