יום רביעי, 27 במרץ 2019

לא ניהלו יומן נוכחות – ויפצו עובדת ב-123,000 שקל

עובדת זרה שהועסקה במשך 3 שנים בקאנטרי תפוצה על ידי שתי חברות הניקיון שהעסיקו אותה. עיקר הפיצוי הוא על כ-56 שעות נוספות שביצעה מידי חודש.
השופטת אופירה דגן-טוכמכר קיבלה לאחרונה תביעה שהגישה עובדת ניקיון נגד מעסיקיה. היא קבעה שהמעסיקים הפרו את חוקי המגן כשלא שילמו לעובדת פיצויי פיטורים, גמול שעות נוספות, הפרשות לפנסיה, פדיון חופשה ותשלומים נוספים. המעסיקים טענו שהעובדת לא הועסקה בשעות נוספות אך מאחר שלא ניהלו יומן נוכחות טענתם נדחתה.
העובדת, אזרחית זרה, הועסקה כמנקה בקאנטרי קלאב  בין השנים 2012-2015 באמצעות שתי חברות לשירותי ניקיון שהתחלפו באמצע התקופה ללא ידיעתה.
לאחר פיטוריה, היא תבעה מהן תשלום פיצויי פיטורים, גמול שעות נוספות, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה ותשלומים נוספים.
היא סיפרה שבינואר 2015 פוטרה מעבודתה לאלתר ונמסר לה שגויסה עובדת חדשה במקומה. לטענתה, היא קיבלה לאורך כל תקופת העסקתה שכר גלובלי בסך 5,300 שקל בלבד.
העובדת הוסיפה כי המעסיק הראשון לא סיפק לה תלושי שכר ואילו החברה השנייה סיפקה לה תלושי שכר פיקטיביים שנערכו באופן מניפולטיבי וללא קשר למציאות. לדבריה, היא הועסקה בימי חול בין 8 ל-16 שעות ובסופי שבוע 12 שעות.
הנתבעים טענו מנגד כי התובעת הועסקה על בסיס חודשי ושכרה היה גבוה בכ-30% מעל שכר המינימום. לטענתם, התובעת כלל לא עבדה שעות נוספות ולא הוכיחה את שעות עבודתה הנטענות.
לא עמדו בנטל ההוכחה
השופטת אופירה דגן-טוכמכר מבית הדין לעבודה בתל אביב כתבה כי אין ספק שנסיבות סיום עבודתה של התובעת מזכות אותה בפיצויי פיטורים משני הנתבעים.
לעניין השעות הנוספות הבהירה השופטת כי חוק הגנת השכר קובע שבמקרה בו המעביד לא הציג רישומי נוכחות נטל ההוכחה עליו לשכנע שהעובד לא הועסק בהיקף הנטען על ידו. בהקשר זה, כשאין יומן נוכחות, חובת ההוכחה המוטלת על העובד שתובע שעות נוספות היא מינימלית, ודי בכך שיכתוב מה שעות העבודה הנתבעות על ידו.  
השופטת ציינה שהנתבעים לא הציגו רישומי נוכחות אותם היו חייבים לנהל על פי חוק, ולא עמדו בנטל להוכיח שהתובעת לא הועסקה בשעות הנוספות. היא הוסיפה שגרסת התובעת לגבי מתכונת עבודתה לא נסתרה וניכר שהיא ביצעה כ-56 שעות נוספות בממוצע בחודש.
בנסיבות אלה חייבה השופטת את הנתבעים בגמול שעות נוספות בסך כולל של 80,190 שקל. עוד הם חויבו בדמי חופשה בסך 7,740 שקל. השופטת כתבה בהקשר זה כי לפי החוק לא ניתן לכלול בשכר הכולל תשלום בגין דמי חופשה. כמו כן, אין לשלם לעובד ״פדיון חופשה״ כתחליף לחופשה. לכן אין לקזז מהסכומים המגיעים לתובעת את הרכיב ״תמורת חופש״ ששילמה לה כביכול המעסיקה השנייה בהתאם למופיע בתלושי השכר שהנפיקה לה.
כמו כן, השופטת קבעה כי המעסיק הראשון לא הנפיק לתובעת תלושי שכר כלל והתלושים שהנפיקה המעסיקה השנייה לא עמדו בדרישות החוק. לפיכך היא זיכתה את התובעת בפיצוי של 5,000 שקל בסעיף זה.
עוד חויבו המעסיקים בתשלום הפרשות לפנסיה, קרן השתלמות, תוספת ותק וכן בפיצוי בגין אי מתן הודעה על תנאי ההעסקה.
בסך הכל חויבו הנתבעים בסך כולל של 123,808 שקל.
לא ניתן צו להוצאות.
  • ב״כ התובעת: עו"ד ד. ועקנין, עו"ד י. כרמל
  • ב״כ הנתבעים: לא צוין בפסק הדין
עו"ד רועי הוד עוסק/ת ב- דיני עבודה 
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

לא ניהלו יומן נוכחות – ויפצו עובדת ב-123,000 שקל

עובדת זרה שהועסקה במשך 3 שנים בקאנטרי תפוצה על ידי שתי חברות הניקיון שהעסיקו אותה. עיקר הפיצוי הוא על כ-56 שעות נוספות שביצעה מידי חודש.

יום רביעי, 20 במרץ 2019

כ-200 אלף ש' פיצויים לנהג משאית ששכרו לא תאם את ההסכם הקיבוצי

הנהג טען כי החברה לא שילמה לו על שעות נוספות וחישבה את פיצויי הפיטורים שלו על בסיס שגוי.
עיון בתלושי השכר שלו העלה כי אכן נכללו בהם רכיבים פיקטיביים שלא תאמו את תנאי העבודה.
בית הדין לעבודה בבאר שבע פסק לאחרונה פיצויים של כ-191 אלף שקל עבור הפרשי פיצויי פיטורים, גמול העסקה בשעות נוספות ותוספת אש"ל, לנהג סמיטריילר שהתפטר מעבודתו בחברת התובלה "אייל מטענים והשגחה" מחמת מצבו הבריאותי. השופט משה טוינה קיבל את טענת הנהג כי תלושי השכר שלו שיקפו רכיבים פיקטיביים ולא עמדו בתנאי ההסכם הקיבוצי בענף התובלה. לצד זאת, נדחו טענותיו להפחתת שכר לא חוקית ולהפקדות בחסר לקרן ההשתלמות.
התובע עבד בחברה במשך כ-9 שנים (2006-2015), עד שהתפטר משום שמצבו הבריאותי הלקוי לא אפשר לו להמשיך בתפקיד.
לאחר שקיבל פיצויי פיטורים של 56,459 שקלים, שלטענתו שולמו לו בחסר, הוא הגיש נגד המעסיקה תביעה לתשלום הפרשי פיצויים של 44,973 שקלים. בנוסף הוא טען כי החברה לא שילמה לו שכר עבור שעות נוספות כפי שהיא מחויבת לפי תנאי ההסכם הקיבוצי בענף התובלה. רכיב זה הועמד על 141,751 שקל. כמו כן הוא טען כי לא בוצעו לו הפקדות מלאות לקרן ההשתלמות וכי שכרו עבור ימי שישי הופחת בחצי שלא כדין.
מנגד טענה החברה כי היא עמדה בכל תנאי ההסכם הקיבוצי בענף התובלה, ולפיהם התובע לא היה זכאי לשעות נוספות במתכונת השכר שסוכמה עמו ומלוא זכויותיו ושכרו שולמו לו כדין.
הערכה שמרנית
לאחר עיון בתלושי השכר של התובע, שוכנע השופט טוינה כי תלושי נכללו בהם רכיבים פיקטיביים שאינם מתיישבים עם הוראות ההסכם הקיבוצי המחייבות את המעסיקה בתשלום שכר בסיס בנוסף לפרמיה בשיעור 10% מהכנסות המשאית מעל לסכום של 28,000 שקל. לעומת זאת, תלושי שכר של התובע העלו כי החברה לא ביססה את חישוב הרכיבים השונים על נוסחה ההולמת את הוראות ההסכם.
בנוסף, נדחתה טענת הנתבעת כי הפרמיה ששולמה לתובע שללה את זכאותו לתשלום בשעות נוספות. לפיכך נפסק שהתובע זכאי לתשלום עבור היקף של 60 שעות נוספות בחודש. הערכה שמרנית זו בוצעה נוכח העובדה שהתובע הוכיח ברישומיו כי הועסק בפועל בשעות נוספות ואילו הנתבעת – כמעסיקה – כשלה מלהציג הוכחות הסותרות אותם. משכך, נפסקו לתובע מלוא הפיצויים על השעות הנוספות שעבד.
כמו כן התובע הוכיח כי בחלק מן החודשים לא קיבל תוספת אש"ל לה היה זכאי, ונפסקו לו ברכיב זה 25,00 שקל. בנוסף, ומאחר שפיצויי הפיטורים שלו נגזרו משכר שגוי נפסקו לתובע הפרשים של 14,632 שקל.
לצד זאת, נדחו טענות התובע בנוגע להפחתת השכר בימי שישי שלא הוכחה ואף נזנחה על ידו וכן להפרשי הפקדות לקרן ההשתלמות – שלא הצליח להוכיח כי לא שולמו לו במלואם.  
בסיכומו של דבר נפסקו לתובע 181,382 שקלים בנוסף להפרשי הצמדה וריבית, וכן תשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד של 10,000 שקל.
  • שמות באי הכוח לא צוינו בפסק הדין
עו"ד אליהו עמר עוסק/ת ב- דיני עבודה 
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

ברקוביץ אהרוני זיו, עורכי דין

משרדנו מעניק ללקוחותיו שירות אישי ויעיל, על ידי עורכי דין ותיקים ובכירים עם ניסיון ומצוינות מקצועית שנצבר בעבודה מול חברות מובילות במשק.

כ-200 אלף ש' פיצויים לנהג משאית ששכרו לא תאם את ההסכם הקיבוצי

הנהג טען כי החברה לא שילמה לו על שעות נוספות וחישבה את פיצויי הפיטורים שלו על בסיס שגוי.

יום שבת, 16 במרץ 2019

נהג רכב פרטי פגע ברוכב אופנוע ויפצה אותו בכ-350,000 שקל

עם זאת, השופטת הטילה על הרוכב 40% מן האחריות לאירוע, כך שהפיצוי שנפסק לטובתו הופחת משמעותית ביחס לנזקיו.

ביהמ"ש: פתיחת תיק הוצל"פ ועיקול שלא כדין הם לשון הרע

נהג שהיה אחראי לתאונת דרכים פנה לחברת הביטוח שלו, שמצדה פיצתה את בעל הרכב שנפגע. אלא שהנפגע לא הסתפק בזה, וניסה להוציא מהנהג הפוגע כספים נוספים באופן מפוקפק. זה יעלה לו ולעורך דינו כ-50,000 שקל.

יום חמישי, 14 במרץ 2019

עורך דין משפט גבייה

כשקיים קושי רב בגביית חובות

יש סיבות רבות שמראות עד כמה יכולה גביית חובות להיות עניין לא פשוט בכלל הן עבור עסק קטן והן עבור גורמים אחרים במשק הישראלי.

בין אם מדובר על רצון של מישהו להתחמק מחוב בהיקף מסוים ובין אם מדובר על שכחה אמיתית של מישהו לגבי החוב שלו או על כל סיבה אחרת, הרי שלא מדובר במהלך קל ונעים בד"כ.

במהלך עבודתו רואה עורך דין משפט גבייה כיצד הוא נתקל במגוון רחב של מקרים בהם קשה להשיג חוב מסוים. חשוב להבין כי בין אם מדובר על חוב פרטי, אם נגדיר זאת כך, ובין אם מדובר על חוב למוסד או לארגון, הקושי תמיד קיים גם אם מדובר על הוצאה לפועל וגם אם מדובר על מהלכים רלוונטיים אחרים.

היכולות של עורך דין משפט גבייה

כל מי שחייבים לו כספים בהיקפים רציניים רוצה לעשות את הכול על מנת לקבל את החוב שלו. כך אנו רואים כיצד מבינים היום רבים שיש מי שיכול לטפל בחוב טוב יותר מאשר הם עושים זאת. גביית חובות יעילה יותר נוצרת בזכות התהליך שיכול ליצור עורך דין שמתמחה בכך ומציג גם תוצאות חיוביות רבות.

שילוב של היכרות מעמיקה עם עולם החובות בישראל, אם נגדיר זאת כך, ניסיון רב עם סוגי חייבים שונים בישראל, מיומנות גבוהה בהיבט של גביית חובות, וכמובן גם סבלנות רבה, הוא זה שמראה עד כמה יש הפרש גדול בין יכולתו של אדם להשיג את הכספים שחייבים לו ובין מי שזהו תחום עיסוקו ולשם כך הוא פנוי.

חיסכון גדול בהיבטים רבים

נראה כי מאוד לא קשה להבין עד כמה שירות מקצועי לגבי חובות בהיקפים שונים יכול לחסוך לא מעט לכל מי שחייבים לו כספים. אם מדובר על סכומי כסף נכבדים, הרי שבזכות עבודה מקצועית מאוד של עורך דין משפט גבייה יכולים הטלפון והפגישות שהוא עושה להביא לתוצאה מצוינת בטווח זמן סביר.

כך, עבור הנושים מדובר על חיסכון רק הן בזמן שגם כך אין להם והן בכאב ראש שכלול בשיחות חוזרות ונשנות עם חייבים עקשנים למשל. אם כן, למרות ששירות זה בסופו של דבר עולה כסף, הוא מגדיל את הסיכוי לקבלת הכספים וחוסך מאמץ רב, כך שהוא בהחלט כדאי ומראה עד כמה יש לחשוב עליו ברצינות.

יום שבת, 9 במרץ 2019

עורך דין משפט הוצאה לפועל

כשנטל החובות מכביד חשוב לבצע מהלך רציני

מצבים שונים יכולים להביא אנשים לכך שהם חייבים לא מעט כסף לנושים שונים.

יום רביעי, 6 במרץ 2019

עורך דין דיני תעבורה

לכל אחד מאתנו יכול לקרות משהו בכביש
בין אם אנו הולכי רגל ובמיוחד אם אנו נוהגים בכל כביש שהוא ברחבי ישראל, כולנו כבר יודעים שכל דבר יכול לקרות לנו.
הכוונה היא לכך שבכבישי הארץ ניתן למצוא נהגים פרועים וניתן להבין כיצד תנאי הדרך וסיבות אחרות מביאים לכך שניקח חלק ללא רצוננו בתאונה או בפגיעה כלשהי מצד כלי רכב כזה או אחר.
לכן חשוב מאוד לא רק להיות ערניים מאוד כשאנו עושים את דרכנו בכל מקום שהוא, אלא גם להבין שאם קורה לנו משהו והיינו עוברים מקרה לא נעים, חשוב מאוד לפנות אל עורך דין דיני תעבורה שמתמחה בתחום העיסוק שלו ויכול להציע לכל אחד שירות משפטי חשוב בהתאם למצב שאליו נקלע ובהתאם לחלקו באירוע.
היתרון שבהגעה למשפט עם עורך דין דיני תעבורה
במקרים מסוימים אנו רואים כיצד יש להגיע לבית המשפט כדי ששופט תעבורה ידון במקרה שלנו.  אין ספק שמדובר ברגע מאוד לא נעים עבור כל אדם נורמטיבי, ולכן אנו יכולים לזהות אצל לא מעט אנשים חשש ברמות שונות עוד בטרם הם מגיעים כלל להיכל בית המשפט בכל עיר שבה הוחלט על קיום הדיון.
על מנת שניתן יהיה להפחית את מפלס החרדה ועל מנת שיהיה סיכוי גדול הרבה יותר לכך שתוצאת המשפט תהיה כמה שיותר חיובית במידת האפשר, חשוב מאוד להבין עד כמה חלקו של עורך דין מקצועי שיש לו ניסיון רב בדיונים כאלה יכול לעשות את ההבדל בין הרגשה קשה מאוד לבין הקלה משמעותית ואף יותר מכך.
תיאום הציפיות החשוב לגבי כל ייצוג
אין ספק שכל אחד ירצה לצפות לתוצאה כמה שיותר חיובית בין אם הטיפול בענייני תאונה או פגיעה שעבר בכביש מבוצעת ע"י החלפת ניירת ומסמכים ובין אם היא עוברת לכתליו של בית המשפט לתעבורה. אך חשוב להבין כי עבודה עם עורך דין דיני תעבורה צריכה להיות מלווה בתיאום ציפיות שיש לו חשיבות רבה.
הכוונה היא לכך שלעתים גם עורך דין מקצועי ומוכשר מאוד יתקשה לזכות לחלוטין את הלקוח שלו. זאת מאחר וכנגד הלקוח עומדים אישומים קשים מאוד. לכן תיאום ציפיות יראה כיצד עורך דין שעוסק בתחום זה ויעשה את עבודתו נאמנה, יגדיל כאמור את הסיכוי שהלקוח שלו ייפגע קשה מאוד מתוצאות המשפט או מהדיונים השונים.

עורך דין דיני תעבורה

לכל אחד מאתנו יכול לקרות משהו בכביש

בין אם אנו הולכי רגל ובמיוחד אם אנו נוהגים בכל כביש שהוא ברחבי ישראל, כולנו כבר יודעים שכל דבר יכול לקרות לנו.

יום שבת, 2 במרץ 2019

עורך דין מקרקעיןתחום הנדל"ן יכול לאתגר כל אדם
למרות שבעשור האחרון אנו באמת רואים כיצד שוק הנדל"ן בישראל הפך להיות דינאמי מאוד, אם נגדיר זאת בלשון המעטה, הרי שתמיד ראינו שאם רוצים לבצע עסקת נדל"ן צריך הן להכיר את ההזדמנויות שהשוק מציע והן חשוב מאוד להיעזר בשירותי עורך דין מקרקעין שיוכל לנווט עבורנו את הדרך בכל הקשור לענייני החוק.

חוקי הנדל"ן יכולים להיות מבלבלים לעתים כשהם מתייחסים לא רק לנכסים כמו דירות או בתי קרקע, אלא גם לחנויות ולשטחי מסחר ומקומות אחרים. כך מבין כל בר דעת עד כמה עסקה רצינית חייבת להיות מלווה במי שמכיר היטב את לשון החוק בכל הקשור לדיני הנדל"ן השונים ובכל הקשור להיבטים משפטיים חשובים.

מגוון האפשרויות להיעזר בשירותי עורך דין מקרקעין
כל מי שקשור איך שהוא בעסקת נדל"ן יכול לראות היטב עד כמה איש מקצוע איכותי בתחום דיני הנדל"ן יכול לסייע לו מאוד מבחינה מקצועית. בין אם מדובר על קניית דירה ראשונה, על רכישת דירה להשקעה, על מכירה של דירה או חנות, ועל כל פעולה אחרת בנדל"ן מומחה בתחום מאפשר להיות הרבה יותר רגועים.

אך גם כשרוצים לקנות או למכור שטח לבנייה וגם אם נתקלים בבעיה כגון קבלה של מסמך מהעירייה שמעיד על רצונה לקבל מבעל נכס מסוים היטל השבחה, אנו בהחלט יכולים לראות כיצד עורך דין מנוסה יכול לבצע פעולות שונות על מנת לקדם עסקה כלשהי בביטחון רב או על מנת לבטל היטל כזה שנשלח ללקוחות שלו.

מניעת סיכונים כלכליים בצורה חכמה
ישראלים רבים כבר יכולים להעיד למרבה הצער כיצד הם נפגעו בצורה כלכלית קשה מאוד בגלל בעיות בחוזה של מכירת דירה או קניית שטח למשל. זאת מאחר והם עצמם לא היו בעלי יכולות משפטיות להבין כל סעיף שהיה כתוב בחוזה שעמד מול עיניהם. מדובר במצב מוכר ולא מפתיע שגורם לחשש אצל רבים.

כך, אם חושבים היטב קדימה ואם לא מעוניינים להיכנס לבעיה כלכלית גדולה מאוד בגלל מקרים כאלו, חשוב מאוד לעבוד עם עורך דין מקרקעין שעובר על החוזים, מתקן תיקונים רצויים, מציג שינויים אפשריים, מסביר על ההשלכות משפטיות רלוונטיות, ומאפשר ללקוחות שלו להימנע מנזקים כלכליים כבדים.

עורך דין מקרקעין

תחום הנדל"ן יכול לאתגר כל אדם

למרות שבעשור האחרון אנו באמת רואים כיצד שוק הנדל"ן בישראל הפך להיות דינאמי מאוד, אם נגדיר זאת בלשון המעטה, הרי שתמיד ראינו שאם רוצים לבצע עסקת נדל"ן צריך הן להכיר את ההזדמנויות שהשוק מציע והן חשוב מאוד להיעזר בשירותי עורך דין מקרקעין שיוכל לנווט עבורנו את הדרך בכל הקשור לענייני החוק.

חוקי הנדל"ן יכולים להיות מבלבלים לעתים כשהם מתייחסים לא רק לנכסים כמו דירות או בתי קרקע, אלא גם לחנויות ולשטחי מסחר ומקומות אחרים. כך מבין כל בר דעת עד כמה עסקה רצינית חייבת להיות מלווה במי שמכיר היטב את לשון החוק בכל הקשור לדיני הנדל"ן השונים ובכל הקשור להיבטים משפטיים חשובים.

מגוון האפשרויות להיעזר בשירותי עורך דין מקרקעין

כל מי שקשור איך שהוא בעסקת נדל"ן יכול לראות היטב עד כמה איש מקצוע איכותי בתחום דיני הנדל"ן יכול לסייע לו מאוד מבחינה מקצועית. בין אם מדובר על קניית דירה ראשונה, על רכישת דירה להשקעה, על מכירה של דירה או חנות, ועל כל פעולה אחרת בנדל"ן מומחה בתחום מאפשר להיות הרבה יותר רגועים.

אך גם כשרוצים לקנות או למכור שטח לבנייה וגם אם נתקלים בבעיה כגון קבלה של מסמך מהעירייה שמעיד על רצונה לקבל מבעל נכס מסוים היטל השבחה, אנו בהחלט יכולים לראות כיצד עורך דין מנוסה יכול לבצע פעולות שונות על מנת לקדם עסקה כלשהי בביטחון רב או על מנת לבטל היטל כזה שנשלח ללקוחות שלו.

מניעת סיכונים כלכליים בצורה חכמה

ישראלים רבים כבר יכולים להעיד למרבה הצער כיצד הם נפגעו בצורה כלכלית קשה מאוד בגלל בעיות בחוזה של מכירת דירה או קניית שטח למשל. זאת מאחר והם עצמם לא היו בעלי יכולות משפטיות להבין כל סעיף שהיה כתוב בחוזה שעמד מול עיניהם. מדובר במצב מוכר ולא מפתיע שגורם לחשש אצל רבים.

כך, אם חושבים היטב קדימה ואם לא מעוניינים להיכנס לבעיה כלכלית גדולה מאוד בגלל מקרים כאלו, חשוב מאוד לעבוד עם עורך דין מקרקעין שעובר על החוזים, מתקן תיקונים רצויים, מציג שינויים אפשריים, מסביר על ההשלכות משפטיות רלוונטיות, ומאפשר ללקוחות שלו להימנע מנזקים כלכליים כבדים.

עוד מאמרים