יום שני, 27 באפריל 2020

חשבי שכרחשבי שכר הינם בעלי מקצוע אשר הוכשרו בקורס מקצועי אקטואלי, לפעמים הינם הוכשרו בעוד קורסים, כמו לדוגמה – ייעוץ מס, ניהול חשבונות וכיוצא בזה.

בנושא זה יש כל מיני דרגות מקצועיות, כאשר עליהם למלא הכשרה אלמנטרית כחשבי שכר ובה במהלך הזמן משלימים הכשרה אלמנטרית בתור חשבי שכר ויוכלו להתפתח לכדי חשבי שכר בכירים. כל העולם הזה נערך באמצעות הלשכה לרואי חשבון, כאשר היא מבצעת מבחני הסמכה עבור אלו אשר גמרו כל מיני קורסים של הכשרה. הנושא של חשבי שכר הפך למבוקש ואקטואלי ביותר יחד עם התקדמות של נושא השכר וחוקי עבודה, כאשר המעביד צריך לעמוד בכל מיני הגדרות בנוגע לשכר של העובדים שלו. במציאות של היום, נהיר כי יש מעלה תפעולית ועסקית כאחת בניהול מקצועי של תחום השכר בחברה. חשב שכר מקצועי ששמו הולך לפניו מומחה בתחומים, כמו למשלביטוח לאומי, חוקי עבודה, הפרשה פנסיונית ואף זכויות סוציאליות.

מה הם התפקידים אשר עליהם חולשים חשבי שכר?
חשבי שכר אמורים להיות מומחים ובעלי ידע רב ביותר בכל התחומים, החוקים וכן התקנות אשר נוגעים לשכר במדינת ישראל. להלן נציג לפניכם את התפקידים אשר עליהם חולש חשב שכר והינם המשימות מדי יום אותן ינהל ויערוך באופן קבוע, כחלק מהגדרת תפקידו ועל פי דרישות החברה אשר הינו מועסק בה.
  • על חשב השכר לבצע עדכון של נתוניו האישיים של כל עובד, על פי שינוי אשר בוצע בחקיקה, כל שינוי בנתונים אישיים, שינוי בסטטוס כל שהוא של עובד במקום עבודה וכיוצא בזה.
  • על חשב השכר להזין את הנתונים האישיים של העובדים אל מול המערכת – החל מנתונים אישיים אלמנטריים שלהם וכלה בנתונים על נקודות זיכוי, הטבה של מס וכיוצא בזה.
  • על חשב השכר לבדוק כי כל התשלומים האקטואליים הועברו לשם מיסוי וכל מיני הפרשות סוציאליות.
  • על חשב השכר לערוך משכורות של העובדים בתוכנה של שכר – תחום של מיסוי, כל מיני אלמנטים ייעודיים, הפרשות עבור ביטוח לאומי, בונוס, הפרשות עבור קרנות ועבור זכויות סוציאליות, הפרשות עבור חיסכון פנסיוני וכיוצא בזה.


יום שבת, 25 באפריל 2020

התאמה של מערך השכר והתמריצים בחזרה לשגרה

על פי העיקרון הפיטרי (לורנס גיי פיטר וריימונד האל) כל עובד מוצלח יקודם ויוזז מתפקידו לאור הצלחתו עד אשר יתקבע בתפקיד אותו לא יצליח לבצע היטב וייתקע שם.

יום חמישי, 23 באפריל 2020

על "נמתין ואולי" מול "ניזום ובוודאי" כאסטרטגיה ניהולית

בתקופה כזו שבה מתקיימת אי וודאות גבוהה ועמימות במציאות העסקית והארגונית ניצב כל מנהל בפני צומת דרכים.

יום ראשון, 19 באפריל 2020

שאלות ותשובות בנושא פיטורים וחל"ת בצל הקורונה

בימים אלו חווים חברות קשים כלכלים בעקבות משבר הקורונה ומשכך נאלצים לבצע שינויים ארוגניים בחברה. חלק מהצעדים הבלתי נמנעים הם סיום העסקה של עובדים ושינוי בהיקפי משרה.

זכויות עובדים

על פי סעיף עשרים ושלושה בחוק נקבע כי – "כל אדם זכאי לעבודה, לבחירה חופשית של עבודתו, לתנאי עבודה צודקים והוגנים ולהגנה מפני אבטלה.

יום שני, 13 באפריל 2020

מענק לעצמאים עקב נגיף הקורונה

מדינת ישראל מעוניינת לתמוך בעסקים אשר פעילותם נפגעה בשל התפרצות נגיף הקורונה.

המדריך למנהל -חזרה ממשבר הקורונה

להלן שורה של אתגרים שיהיה עליך להתמודד עמם בשובך מהשבר הנוכחי .תכנית פעולה כוללת להתמודדות עם אתגרים אלה הנה כורח וצורך בסיסי למקסום ההצלה בחזרה מהמשבר.

יום שבת, 11 באפריל 2020

המדריך לדיני עבודה


דיני עבודה חלים בשל הדרישה של הגנת זכויותיו של עובדה ועגנה שלהן בצורה משפט. זה מתבטא בקביעה של נהלי יחסי עבודה בין מעסיק לבין העובד שלו, אשר לצדם קיימות חובות וכן זכויות של העובד.
הדרישה לזאת היא בשל יחסי הכוחות של חוסר שוויוני בין מעסיק לבין העובש שלו. אי השוויון האלמנטרי ביניהם עשוי להביא לכדי יחסי ניצול, עבדות או שמא תנאים אשר הינם מבזים אותו, תוך כדי הסבה של נזק בזכויות האלמנטריות של אנשים אשר קבועים על פי חוק היסוד, כמו למשל – כבוד האדם וחירותו וזה מטרתם של המדריך לדיני עבודה לבצע מניעה.

המדריך לדיני עבודה

הסכם הגנה של המדריך לדיני עבודה לא ישרור על כל בן אדם אשר מועסק. יש כל מיני סוגים של עובדים ובשל כך האפיון של עובד הוא נרחב. אי לכך ובהתאם לזאת, קיימים כל מיני מבחנים על פני כל הגלובוס אשר מסייעים בידי השופטים להגדיר באם אנשים מאופיינים כעובדים, קבלן עצמאי או לחלופין עצמאיים במקביל לכך, בית המשפט בעל נטייה להרחיב ככל האפשר את ההגנה עבור בני אדם אשר לא בהגדרה של מעסיק ושל עובד.
ההגנה על מועסק מתבטאת בשני היבטים, כלהלן – הנתיב העקיף – לא קובע מהות, כי אם הכלים אשר יש ברשות עובד, כדי להגן על הזכויות שלו, את זה יבצע על ידי הסכם קיבוצי וכן על ידי התאגדות וזכות של שביתה. הנתיב הישיר – קביעה של מהות, חקיקה של חוקים אשר מאופיינים כחוקי המגן, אשר הינם קובעים את החובות ואת הזכויות ללא יחס להסכם עבודה מסוים של עובד. נהלים אלו קובעים זכויות קוגנטיות, הווה אומר – זכות אשר אי אפשר לוותר עליה או לחלופין התניה באמצעות המעביד או העובד ואותה מחייבת מדינת ישראל על שני הצדדים.
במרבית מן המצבים הזכויות של המועסקים יותר רבות בנתיב הישיר מאשר חוקי המגן, מי שחל עליו הסכם קיבוצי, יוענקו לו הרבה זכויות אשר לא נמצאות בחוקי המגן.

יום ראשון, 5 באפריל 2020

המשכורת הקובעת לחישוב פיצויי פיטורים

ככלל חישוב סכום פיצויי פיטורים לעובד מבוסס על שכרו האחרון, וזאת על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963 (להלן: "החוק") ותקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 (להלן: "התקנות").

יום חמישי, 2 באפריל 2020

יום רביעי, 1 באפריל 2020

חובת מילוי הצהרת בריאות לעובדים

הצהרה על מדידת חום והיעדר תסמינים בהתאם לפי תקנה 3א(1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף -2020