פוסטים

כ-115 אלף ש' לגמלאי שלא קיבל את כל הזכויות הסוציאליות

כ-115 אלף ש' לגמלאי שלא קיבל את כל הזכויות הסוציאליות

אצבעותיו של עובד זר נקטעו: רשלנות חמורה של המעסיקה

אצבעותיו של עובד זר נקטעו: רשלנות חמורה של המעסיקה

כ-340 אלף שקל פיצויים למנהלת פרויקטים שפוטרה

כ-340 אלף שקל פיצויים למנהלת פרויקטים שפוטרה

כ-206,000 שקל פיצויים למנהל-מחסן שלא קיבל שעות נוספות

כ-206,000 שקל פיצויים למנהל-מחסן שלא קיבל שעות נוספות

נפגע עבודה ערער וקיבל תוספת של כ-350 אלף ש' לפיצויים

נפגע עבודה ערער וקיבל תוספת של כ-350 אלף ש' לפיצויים