יום רביעי, 16 בספטמבר 2020

זכויות וחובות בתקופת ההודעה המוקדמת


ויתור על עבודת העובדים בתקופת ההודעה המוקדמת

מעסיקים רשאים להודיע לעובדים כי הם מוותרים על עבודתם בתקופת ההודעה המוקדמת, ובכך להביא לסיום את עבודת העובד באופן מידי. זאת בתנאי שישלמו לעובד את שכרו המלא עבור תקופה זו.

במקרה זה העובדים זכאים לשכר בעד תקופת ההודעה המוקדמת, ואם לא ניצלו את מלוא ימי החופשה השנתית שנצברו לזכותם, הם יהיו זכאים גם לפדיון ימי חופשה

בשונה מזכות העובדים לפדיון ימי חופשה שלא נוצלו, אין לעובד זכות, לפי חוק, לפדיון ימי מחלה שלא נוצלו. יחד עם זאת, קיימים הסכמי עבודה והסכמים קיבוציים, שלפיהם זכאים עובדים המסיימים את עבודתם, לפדיון של ימי המחלה שלא נוצלו על ידם או לחלק מהם.

קיזוז חופשה שנתית מתקופת הודעה מוקדמת

אסור למעסיקים לכפות על עובדים לנצל, במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ימי חופשה שנצברו לזכותם, בין אם מדובר בפיטורים או בהתפטרות.

עם זאת, ניתן לקזז מתקופת ההודעה המוקדמת חלק מימי החופשה שנצברו לזכות העובדים, העולים על 14 ימים. במקרה זה על המעסיקים להוכיח שהוצאת העובדים לחופשה נעשתה כדין, כלומר: שהמעסיקים קיזזו את חלק מימי החופשה מתקופת ההודעה המקודמת מסיבות ענייניות ובתום לב, כגון: מסיבות הקשורות בצרכי העבודה.

בכל מקרה עובדים רשאים לנצל חופשה שנתית שנצברה לזכותם, במהלך ימי ההודעה המוקדמת, בתנאי שלפחות 14 ימים מתקופת ההודעה המוקדמת לא יהיו חופפים לחופשה.

דוגמאות:

  • אין לקזז ימי חופשה מתקופת ההודעה המוקדמת, אם המעסיק עושה כן רק על מנת להימנע מהחובה לשלם לעובד שכר עבור תקופת ההודעה המוקדמת בנוסף לפדיון ימי החופשה השנתית שלא נוצלו על ידי העובד.
  • לעומת זאת, אם מקום העבודה נסגר עקב חופשה שנתית מרוכזת של כלל העובדים, יהא על העובד המפוטר לצאת לחופשה השנתית באותו זמן כיתר העובדים. כך ניתן להוציא את העובד לחופשה שנתית, אם הסתיים פרויקט שהעובד הועסק בו ואין עוד צורך בעבודתו.

שימו לב

זכויות העובד באתר זה הן זכויות המינימום לפי החוק בלבד. ייתכן ויש לך זכויות נוספות:

  1. מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה – החל על הענף או מקום העבודה.
  2. מכוח ההסכם האישי שבינך לבין מעסיקך

תגיות תוכן

דיני חוזים (3) דיני מקרקעין (4) דיני נזיקין (8) דיני עבודה (41) דמי אבטלה (2) הודעה מוקדמת (3) זכויות סוציאליות (10) זכויות עובד (14) זכויות עובדים (13) חוזה (2) חוזים (2) חופשה ללא תשלום (3) חופשה שנתית (3) חופשת לידה (3) חוק הגנת השכר (3) חל"ת (4) חקיקה (6) ימי מחלה (2) ליטיגציה (6) מקרקעין (3) נזיקין (6) ניהול שכר (10) עורך דין דיני עבודה (20) עורך דין ליטיגציה (4) עורך דין מקרקעין (4) עורך דין נזיקין (5) עורך דין תאונות דרכים (3) עורך דין תאונות עבודה (7) עורכת דין (3) פיטורים (23) פיצויים (15) פיצויי פיטורים (3) פנסיה (2) פסקי דין (7) פרילנסרים (2) קורונה (35) שימוע (10) שכר (6) שכר מינימום (2) שעות נוספות (3) תאונות עבודה (8) תאונת עבודה (2) תגמולי עובד (12) תלוש משכורת (2) תלוש שכר (13)

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה