יום ראשון, 20 בספטמבר 2020

ביטול הודעה מוקדמת

מעסיק שחזר בו מהודעה על פיטורים

אין תוקף להודעה של מעסיק כי חזר בו מהודעה על פיטורים, אלא אם העובדים הסכימו לביטול הפיטורים. עובדים שקיבלו הודעה על כך שהמעסיק חזר בו מהודעת הפיטורים, רשאים לראות בהודעת הפיטורים כתקפה, והם זכאים לפיצויי פיטורים.

יחד עם זאת, מעסיק רשאי לחזור בו מהודעה על פיטורים ולבטל את הפיטורים, אם הודעתו נתנה ב"עדנא דריתחא".

הודעה מוקדמת
הודעה מוקדמת

עובדים שחזרו בהם מהודעה על התפטרות

אין תוקף להודעה של עובדים כי חזרו בהם מהודעה על התפטרות, אלא אם המעסיק הסכים לביטול ההתפטרות.

מעסיק שקיבל הודעה על כך שהעובדים חזרו בהם מהודעת הפיטורים, זכאי לראות את הודעת העובדים על ההתפטרות כתקפה, ולהפסיק את העסקתם של העובדים.

יחד עם זאת, עובדים רשאי לחזור בהם מהודעה על התפטרות ולבטל את ההתפטרות, אם הודעתם נתנה ב"עדנא דריתחא".

הודעה על פיטורים או התפטרות שניתנה בעדנא דריתחא (בשעת כעס)

​לפי הפסיקה, על מנת לקבוע שיחסי עבודה הסתיימו, נדרשת ודאות שההודעה על הכוונה לסיים את הקשר הינה חד משמעית ולא משתמעת לשתי פנים.

לפיכך, דברים שנאמרו בשעת כעס, כגון: במהלך ויכוח סוער, הנשמעים כפיטורים או התפטרות, אך לא מעידים על רצון אמיתי לפטר או להתפטר, לא יביאו בסופו של דבר בהכרח לסיום יחסי עבודה.

עובדים שהביעו, תוך זמן סביר, חרטה על התפטרות שעליה הודיעו בשעת כעס ללא כוונה כנה להתפטר, רואים את הודעתם כמבוטלת.

מעסיק, שבנסיבות אלה מסרב לקבל את העובדים בחזרה לעבודה, רואים בו כמי שפיטר את העובדים, והעובדים יהיו זכאים לפיצויי פיטורים.

כך גם מעסיק, שהביע חרטה, תוך זמן סביר, על פיטורים שעליהם הודיע בשעת כעס ללא כוונה כנה לפטר את העובדים, רואים את ההודעה כמבוטלת. עובדים, שבנסיבות אלה, מסרב לשוב לעבודה, יראו בו כמי שהתפטר וזכותו לפיצויי פיטורים עשויה להיפגע.


עוד באותו נושא…

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה