יום שלישי, 25 ביוני 2024

נפגעי תאונות דרכים הנחשבות כתאונות עבודה

נפגעי תאונות דרכים הנחשבות כתאונות עבודה

נפגעי תאונות דרכים הנחשבות כתאונות עבודה

תאונת דרכים שאינה תאונת עבודהבמקרה של נכות כתוצאה מהתאונה, תטפל בנושא "מחלקת נכות כללית" של המוסד לביטוח לאומי ותבורר זכאותו של הנפגע לקצבת נכות כללית.

במקרה של מוות בתאונת דרכים שאינה תאונת עבודה, תשולם למשפחה קצבת שאירים.

אם הוגדרה תאונת דרכים כתאונת עבודה, היא תטופל על-ידי מחלקת תאונות עבודה ונפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי.

במקרי נכות, תבורר זכאות הנפגע לקבלת טיפול רפואי חינם מקופת-החולים שלו ולדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, ובהמשך הוא יעמוד בפני ועדה רפואית שתקבע את דרגת הנכות שלו, אשר בעקבותיה יהיה זכאי לקצבת נכות או למענק נכות וכן להטבות נוספות שיסייעו לו להשתקם.

למידע נוסף, ראו פורטל נכי עבודה.

במקרי מוות, גמלת תלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה מהווה תחליף שכר והיא מחליפה את קצבת השאירים, המשולמת במקרה שהתאונה לא התרחשה במסגרת העבודה. משפחת הנפטר זכאית להחליט איזו מהגמלאות היא מעוניינת לקבל. בדרך כלל, תהיה זו הגבוהה מבין השתיים.

בשלב ראשון, התביעה לקצבת שאירים תתבצע בכל מקרה ועל פי חוק. במשך הזמן מתבצעת התביעה לגמלת תלויים.

לשיעורי הקצבה של הזכאים השונים, ראו כאן.

אם תבעו הזכאים בתביעה אזרחית את חברת הביטוח של הנהג, רשאי המוסד לביטוח לאומי לנכות מהפיצויים שנפסקו את החלק היחסי שהוא משלם להם. מידע מפורט בנושא ניתן לקרוא כאן.

למידע נוסף, ראו פורטל בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה.

הגמלאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים עשויות להיות מופחתות מסכום הפיצויים שאותם יוכלו לתבוע מחברת הביטוח, אם יגישו נגדה תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.


פורסם באתר כל זכות


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה