יום שלישי, 26 בנובמבר 2019

זכויות לאחר תום חופשת לידה

אחרי סיום תקופת חופשת הלידה, יש לעובדות זכויות שונות, כגון היעדרות מהעבודה במצבים מסויימים והגבלת פיטורים.

היעדרות מעבודה עקב מצב רפואי

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה לאחר תום חופשת הלידה, אם רופא אישר שמצבה עקב הלידה מחייב זאת.

תקופת ההיעדרות בנסיבות אלה, תהיה מתום חופשת הלידה עד לתום שישה חדשים מאותו יום, בכפוף לתקופה שאישר הרופא. היעדרות מעבודה בנסיבות אלה, כמוה כהיעדרות מפאת מחלה​.

להוראות החוק בנושא זה, לחצו כאן 

הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת ההיעדרות

במהלך תקופת ההיעדרות לאחר תום חופשת הלידה עקב מצב רפואי:

  • מעסיק אינו רשאי לפטר, או לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של העובדת.
  • מעסיק אינו רשאי לתת לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים.

הגבלת הפיטורים, חלה גם לגבי אי חידוש חוזה עבודה שהגיע לסיומו במהלך תקופת ההיעדרות.

הגבלת הפיטורים והרעת התנאים כאמור לעיל, חלה אף בתקופה של 60 ימים שלאחר תום ימי ההיעדרות, אלא אם ניתן לכך היתר ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

הוראות החוק בנוגע להגבלת פיטורים:

שימו לב!

זכויות העובד באתר זה הן זכויות המינימום לפי החוק בלבד. ייתכן ויש לך זכויות נוספות: 1) מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה – החל על הענף או מקום העבודה; 2) מכוח ההסכם האישי שבינך לבין מעסיקך. לייעוץ אם חל עליך הסכם קיבוצי ענפי או מפעלי – ניתן לפנות ליחידה ליחסי עבודה. לידיעתך – דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

עוד פסקי דין

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה