יום ראשון, 15 במרץ 2020

דעו את זכויותיכם - דמי אבטלה בתקופת חופשה ללא תשלום

בנסיבות שנוצרו בעקבות משבר הקורונה, הוחלט על הוצאתך לחופשה ללא תשלום.

בהתאם להנחיות הביטוח הלאומי, נקבע הסדר לטובתך לקבלת דמי אבטלה עבור תקופה זו.

ריכזנו עבורכם את כל ההנחיות המוסד לביטוח לאומי למישוש זכויותיכם. 

דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום

הזכאות לדמי אבטלה היא למי שיצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) למשך 30 יום ומעלה, ומותנית בעמידה בתנאי הזכאות לדמי אבטלה.

שימו לב, מי שהוצא לחל"ת בעקבות הקורונה, יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופשה שלו.

תנאי זכאות לדמי אבטלה

 1. אתה מבוטח בביטוח דמי אבטלה –

על פי החוק אתה מבוטח בביטוח אבטלה, אם אתה עונה על שלושת התנאים האלה:

 • אתה תושב ישראל, או תושב ארעי- יש בידך אשרה או רישיון לישיבת ארעי.
 • מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל 67.
 • אתה עובד שכיר ומעסיקך חייב בתשלום דמי ביטוח בעבורך.
 1. מלאו לך 20 שנים, וטרם הגעת לגיל 67-

אלה זכאים לדמי אבטלה, גם אם לא מלאו להם 20 שנים:

 • חייל ששוחרר משירות סדיר, חוץ ממי ששוחרר בשל "אי התאמה".
 • מסיימי שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי – מי שסיים תקופת שירות של 24 חודשים, או בת שהפסיקה את השירות עקב נישואין, בתנאי שהשלימה 6 חודשי שירות לפחות, ונישאה בתוך 30 ימים מיום שהפסיקה את השירות.
 • בן 20-18, שצה"ל פטר אותו משירות סדיר או דחה את שירותו מהסיבות האלה: בריאות, משפחה, חינוך, התיישבות ביטחונית או צורכי המשק הלאומי.
 • בן 20-18, שהוא המפרנס היחיד של משפחתו (הורים, אחים, בן זוג), או שיש לו ילד, ועיקר פרנסת הילד עליו.
 • בן 18-15 זכאי, בתנאים מסוימים, להענקת אבטלה.
 1. צברת תקופה אכשרה לפני האבטלה

צברת תקופת אכשרה של לפחות 6 חודשי עבודה כשכיר מתוך 18 החודשים האחרונים לפני שנרשמת לראשונה בשירות התעסוקה.

חשוב לדעת!

חודשי העבודה לא חייבים להיות רצופים ולא חייבים להיות ממעסיק אחד. 

עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא. כלומר, אפילו יום עבודה אחד בחודש ייחשב לך כחודש עבודה.

אם לא עבדת 12 חודשים, ניתן לכלול בתקופת האכשרה, בנוסף לחודשי העבודה שלך, את התקופות הבאות אם הן ב-18 החודשים האחרונים –

תקופות שנכללות בתקופת האכשרה

 • חודשי עבודה
 • ימי חופשה וחג ששולם עבורם שכר (ימי פדיון חופשה ששולמו עקב ניתוק יחסי עובד מעביד, לא ייכללו בתקופת אכשרה)
 • ימי אבל
 • תקופת שירות סדיר – עד 6 חודשים
 • תקופת התנדבות בשירות לאומי – עד 6 חודשים למי שסיים תקופת התנדבות של 24 חודשים לפחות, וכן למי שהתנדבה 6 חודשים לפחות ונישאה בתוך 30 ימים מיום שהפסיקה את השירות.
 • תקופת שירות בשירות לאומי – אזרחי – עד 6 חודשים למי שסיים תקופת שירות של 24 חודשים לפחות, וכן למי ששירתה 6 חודשים לפחות ונישאה בתוך 30 ימים מיום שהפסיקה את השירות.
 • תקופת שירות מילואים
 • תקופת מחלה ששולמו עבורה דמי מחלה
 • תקופה ששולמו עבורה דמי פגיעה בעבודה
 • תקופה ששולמו עבורה דמי לידה
 • תקופה ששולמה עבורה גמלה לשמירת היריון
 • שני החודשים ראשונים של חופשה ללא תשלום, שבהם המעסיק חייב לשלם את דמי הביטוח עבור העובד
 • תקופה ששולמה עבורה תשלום בשל אי-מתן הודעה מוקדמת על פיטורין, בכפוף לחוק הודעה מוקדמת (לכל היותר עד חודש ימים)
 • עבודה בחו"ל הנחשבת לתקופת אכשרה
 1. אתה מובטל-

"מובטל" הוא מי שפוטר או הפסיק עבודתו מרצונו, והוא רשום בשירות התעסוקה  כמחוסר עבודה, ומתייצב בו כדי לקבל עבודה בהתאם לתקנון שירות התעסוקה. 

מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי סיבה מוצדקת- יתחיל לקבל את דמי האבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הפסקת העבודה. למרות זאת הוא צריך להתייצב בשירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה, כדי לא לאבד את זכאותו.

להלן סדר הפעולות הנדרש לקבלת דמי אבטלה

 1. התייצבות בשירות התעסוקה

כדי לקבל דמי אבטלה עליך להתייצב בשירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה. ניתן להתייצב ובמקביל להגיש לביטוח הלאומי תביעה לדמי אבטלה. לידיעתך, ניתן להתחיל להתייצב און-ליין באתר שירות התעסוקה.

מרגע שנרשמת באתר יש לך שבועיים להגיע פיזית ללשכת שירות התעסוקה – מי שלא יתייצב בלשכה תוך שבועיים (14 יום) ימחקו הימים שנרשמו לו בהתייצבות האינטרנטית, והוא לא יוכל לקבל עבורם דמי אבטלה.

במקרים שבהם לא ניתן להתייצב בגלל בידוד ביתייש לפעול לפי ההנחיות של שירות התעסוקה. 

 1. הגשת תביעה לדמי אבטלה לביטוח לאומי

ניתן להגיש תביעה מקוונת לדמי אבטלה, להגשת תביעה לחץ כאן.

אין צורך להגיע פיזית לסניפי הביטוח הלאומי. 

מסמכים שיש לצרף לתביעה:

 1. אישור של המעסיק שבו הוא מציין את תקופת העבודה, סיבת הפסקת העבודה ושכר העבודה של התובע המעסיק צריך לציין ביוזמת מי היציאה לחופשה ללא תשלום, תאריך היציאה לחופשה ללא תשלום, תקופת החופשה ללא תשלום הצפויה.

אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (בל/1514) 

לתשומת ליבכם: כשהטופס מורד מאתר ביטוח לאומי אין צורך להשתמש בעמ' מספר 1.

 1. הצהרה על חופשה ללא תשלום בעקבות משבר 

כמה זמן אפשר לקבל דמי אבטלה?

מספר הימים המרבי שתוכל לקבל עבורם דמי אבטלה, נקבע בהתאם לגילך ומספר התלויים  בך (בן זוג תלוי , בת זוג תלויה , ילד).

מספר הימים שנקבעו לך ניתנים לניצול במהלך 12 החודשים, המתחילים ב-1 בחודש בו התייצבת לראשונה בשירות התעסוקה. ימי האבטלה משולמים לך במהלך שנה זו בהתאם לדיווחים על התייצבויותיך בשירות התעסוקה.

חשוב לדעת!

התקופה המרבית שבה אתה זכאי לדמי אבטלה יכולה להשתנות בהתאם לשינויים שחלים בגילך או במספר התלויים בך.

להלן מספר ימי האבטלה המרביים המגיעים לך לפי גילך ומספר התלויים בך

קבוצת גיל

עד 2 תלויים

3 תלויים ויותר

עד 25

50 ימים

138 ימים

25 עד 28

67 ימים

138 ימים

28 עד 35

100 ימים

138 ימים

35 עד 45

138 ימים

175 ימים

45 ומעלה

175 ימים

175 ימים

 

סכום הקצבה לה אתה זכאי

לחישוב קל ומהיר של הקצבה בהתאם לשכר שלך, תוכל להשתמש במחשבון לחישוב דמי האבטלה.

איך מחושבת הקצבה?

 • סכום דמי האבטלה ליום מחושב לפי גילך והכנסותיך (החייבות בדמי ביטוח) ב-6 החודשים האחרונים המלאים שקדמו להתייצבות הראשונה שלך בשירות התעסוקה.
 • סכום דמי האבטלה לחודש מחושב כך: סכום דמי האבטלה שלך ליום כפול מספר הימים שבהם התייצבת בלשכת שירות התעסוקה באותו חודש.

לדוגמה: אם סכום דמי האבטלה שלך ליום הוא 120 ש"ח, ובחודש מאי התייצבת 18 יום, סכום דמי האבטלה עבור חודש מאי יהיה 2,160 ש"ח (120 ש"ח ליום כפול 18 ימים).

להסבר מלא על אופן החישוב, לחץ כאן.

סכום הקצבה למי שלא מלאו 28 שנים

השכר שלך  

(ברוטו לחודש)

דמי אבטלה

ליום

דמי אבטלה לחודש
(לפי 25 ימים)

דמי אבטלה באחוז מהשכר

3,000

72 ש"ח

1,800 ש"ח

% 60

4,000

96 ש"ח

2,400 ש"ח

% 60

5,000

115.2 ש"ח

2,880 ש"ח

% 58

6,000

131.2 ש"ח

3,280 ש"ח

% 55

7,000

​146.4 ש"ח

​3,660 ש"ח

​% 52

8,000

160.4 ש"ח

4,010 ש"ח

% 50

9,000

​173.6 ש"ח

​4,340 ש"ח

​% 48

10,000

183.6 ש"ח

4,590 ש"ח

% 46

11,000

​193.6 ש"ח

​4,840 ש"ח

​% 44

12,000

203.6 ש"ח

5,090 ש"ח

% 42

13,000

​213.6 ש"ח

​5,340 ש"ח

​% 41

14,000

223.6 ש"ח

5,590 ש"ח

% 40

15,000

233.6 ש"ח

5,840 ש"ח

% 39

16,000

243.6 ש"ח

6,090 ש"ח

% 38

17,000

253.6 ש"ח

6,340 ש"ח

% 37

18,000

263.6 ש"ח

6,590 ש"ח

% 37

19,000

273.6 ש"ח

6,840 ש"ח

% 36

20,000

283.6 ש"ח

7,090 ש"ח

% 35

25,000

333.6 ש"ח

8,340 ש"ח

% 33

33,850

422.04 ש"ח

10,551 ש"ח

% 31

 

סכום הקצבה לבני 28 ומעלה

השכר שלך

 (ברוטו לחודש)

דמי אבטלה

 ליום

דמי אבטלה לחודש
(לפי 25 ימים)

דמי אבטלה כאחוז מהשכר

3,000

96 ש"ח

2,400 ש"ח

% 80

4,000

128 ש"ח

3,200 ש"ח

% 80

5,000

152.8 ש"ח

3,820 ש"ח

% 76

6,000

172.8 ש"ח

4,320 ש"ח

% 72

7,000

​192 ש"ח

​4,800 ש"ח

​% 69

8,000

210 ש"ח

5,250 ש"ח

% 66

9,000

​226.8 ש"ח

​5,670 ש"ח

​% 63

 10,000 

238.8 ש"ח

5,970 ש"ח

% 60

11,000

​250.8 ש"ח

​6,270 ש"ח

​% 57

12,000

262.8 ש"ח

6,570 ש"ח

% 55

13,000

​274.8 ש"ח

​6,870 ש"ח

​% 53

14,000

286.8 ש"ח

7,170 ש"ח

% 51

 15,000 

298.8 ש"ח

7,470 ש"ח

% 50

16,000

310.8 ש"ח

7,770 ש"ח

% 49

17,000

322.8 ש"ח

8,070 ש"ח

% 47

18,000

334.8 ש"ח

8,370 ש"ח

% 47

19,000

346.8 ש"ח

8,670 ש"ח

% 46

 20,000 

358.8 ש"ח

8,970 ש"ח

% 45

25,275

422.04 ש"ח

10,551 ש"ח

% 42

 

דמי האבטלה המרביים

דמי האבטלה המרביים הם 422.04 ש"ח ליום, עבור 125 ימי התשלום הראשונים.

החל מיום התשלום ה-126, דמי האבטלה המרביים הם 281.36 ש"ח.

סכום הקצבה מעודכן ל- 01.01.2020

לתשומת לבך!

 • אם קבלת דמי פגיעה מהעבודה ב-6 החודשים האחרונים טרם האבטלה- החודשים שבהם קיבלת דמי פגיעה לא יילקחו בחשבון בחישוב דמי האבטלה, ובמקומם תילקח בחשבון הכנסתך החייבת בדמי ביטוח בחודשים הקודמים הסמוכים ביותר, אך לא מעבר ל-18 חודשים שקדמו להתייצבותך הראשונה בשירות התעסוקה.
 • אם ב-6 חודשי העבודה האחרונים או בחלקם הופחת שכרך שלא באשמתך או בשל מחלה, ניתן לא לקחת את החודשים האלה בחשבון, ולחשב את דמי האבטלה לפי השכר של החודשים הקודמים הסמוכים ביותר, אך לא מעבר ל-18 חודשים שקדמו להתייצבותך הראשונה בשירות התעסוקה.

ניכויים מסכום הקצבה

מדמי האבטלה מנוכים התשלומים האלה:

 • מס הכנסה- מדמי האבטלה מנוכה מס הכנסה במקור לפי סעיפים 164 ו-243 לפקודת מס ההכנסה והתקנות לפיה. אם יש לך אישור על הנחה או פטור ממס הכנסה, עליך להגיש אותו לביטוח לאומי, או לחילופין למס הכנסה לקבלת החזר מס.
 • דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות- מדמי האבטלה מנוכים דמי ביטוח לאומי לפי שיעור המינימום לדמי ביטוח לאומי 24 ש"ח , ודמי ביטוח בריאות לפי סכום דמי האבטלה. 

הכנסות בתקופת אבטלה

אם בתקופת האבטלה יש לך הכנסות מעבודה כשכיר, כעצמאי או מפנסיה – ינוכו ההכנסות האלו מדמי האבטלה המגיעים לך.

לקבלת מידע נוסף, לחץ כאן.

הפרשים לדמי אבטלה

אם לאחר שהפסקת לעבוד קיבלת ממעסיקך תשלומים עבור 6 חודשי העבודה שנלקחו לצורך חישוב דמי האבטלה, אתה עשוי להיות זכאי לתשלום הפרשים לדמי אבטלה. לבדיקת זכאותך עליך לפנות לסניף באזור מגוריך.

תשלום הקצבה

דמי אבטלה משולמים בהתאם להתייצבותך בשירות התעסוקה. מספר הימים עבורם תקבל דמי אבטלה עשוי להשתנות מחודש לחודש בהתאם למספר ימי העבודה האפשריים שקיימים בכל חודש. ימים אלה אינם כוללים את ימי שבת.

אם התייצבת בהתאם להנחיות שירות התעסוקה במהלך החודש, תקבל תשלום עבור כל ימי העבודה האפשריים של אותו החודש.

מועד התשלום

דמי אבטלה משולמים ב-17 לחודש או בסמוך לו, עבור ימי ההתייצבות בחודש הקודם.

מועד תשלום הקצבה עשוי להשתנות בחלק מחודשי השנה לרגל חגים, מועדי התשלום מעודכנים בלוח תשלומי הקצבאות.

איך משלמים?

דמי אבטלה משולמים לחשבון הבנק הרשום על שמך או שאתה שותף בו, ובהתאם לפרטים שמסרת בעת הגשת התביעה.

___________________

עומדים לרשותכם לאורך כל הדרך

חברת בקרת שכר

עו"ד עמית חוג'ה  – מנהל מוקד בקרת שכר – www.bsachar.co.il

עו"ד בר גבסו – מוקד בקרת שכר – www.bsachar.co.il

עו"ד שני גולן ברקוביץ – בודק שכר מוסמך – משרד ברקוביץ אהרוני זיו – www.bazlaw.co.il

עוד מאמרים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה