יום רביעי, 29 ביולי 2020

חל"ת - חופשה ללא תשלום - ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דיןנושא חופשה ללא תשלום או חל"ת מוסדר ומעוגן בחוק הקובע כי גם בזמן החופשה נמשכים יחסי עובד – מעביד.
אמנם, לעובד לא מועבר תשלום במהלך החופשה, אך נשמר עיקרון חובת הנאמנות וחל איסור לפגיעה באינטרסים שלו. בפרק הזמן שנקבע לחל"ת, העובד אינו מחויב לעבוד והמעביד אינו מחויב בתשלום שכר עבודה.
מדובר במצב של השעיית חוזה העבודה, כאשר עם תום החופשה, המצב חוזר לנקודה בה הושעה חוזה העבודה וזאת מבחינת זכויות וחובות הצדדים.

המשמעויות של חל"ת והזכויות הנובעות מצעד זה

בעת חופשה ללא תשלום אין צבירת זכויות והיא אינה מצמיחה זכויות הנוגעות בצבירה של רציפות וותק. במקרה של פיטורים, קביעת סכום הפיצויים אינה כוללת ומביאה בחשבון את תקופת החופשה וזאת במידה והיא עולה על 14 יום לשנת העבודה.
זכויות שנצברו טרם יציאת העובד לחל"ת דוגמת ימי מחלה וחופשה נשמרות לזכות העובד עם החזרה שלו לעבודה. כמו כן, תקופת החופשה אינה קוטעת את רציפות העבודה המחושבת לצורך זכאות לקבלת פיצויי פיטורים. החוק קובע כי הוצאה לחל"ת לפרק זמן שאינו מוגדר וברור שהוא אינו קצר, דינה ומשמעותה הינם של פיטורים.
גם במקרים בהם עובד הוצא לחל"ת בלתי מוגבל והמעביד קרא לו לשוב לעבודה, הרי שאין מדובר בביטול פיטורים וזאת משום שהמעביד יכול לחזור בו מפיטורים רק במידה וקיבל את הסכמת העובד.
פסיקה נוספת בנושא קובעת כי הוצאה כפויה של עובד לחל"ת משמעותה פיטורים, שכן ברגע שלמעסיק אין עבודה לספק לעובד, הרי שהעובד זכאי לפיצויי פיטורין ולזכויות נוספות  הנובעות מעצם היותו מפוטר.
על פי תקנות הביטוח הלאומי, במקרים בהם מעביד הוציא עובד לחופשה ללא תשלום למשך חודש אחד לפחות ובתקופה זו העובד אינו מועסק במקום אחר, המעביד יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי וזאת למשך תקופה של עד שני חודשים רצופים בהם המבוטח היה בחל"ת.

ליווי וייעוץ משפטי בתחום דיני עבודה

משרד עורכי דין ברקוביץ, אהרוני, זיו מעניק שירותים משפטיים מקצועיים בתחום דיני עבודה, דיני נזיקין, מקרקעין ועוד וזאת על ידי צוות משפטנים בכיר ומנוסה.
אנו מקפידים להעניק מענה מקצועי איכותי ביחס אישי לכל לקוח וזאת מתוך מסירות ועל בסיס בקיאות משפטית וכלכלית עד להשגת התוצאה הרצויה מבחינת הלקוח.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה