יום שבת, 18 בדצמבר 2021

מהו ייפוי כוח מתמשך ולמה זה כדאי לכם?

 

חתימה על ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לכם לתכנן היום מי יטפל בעניינכם האישיים, הרפואיים והכלכליים כשלא תהיו מסוגלים לכך. הכירו את יתרונות האלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס.

לפני כשלוש שנים נכנס לתוקף תיקון חשוב לחוק הכשרות והאפוטרופסות שיצר כלי משפטי חדש –"ייפוי כוח מתמשך". התיקון קבע, כי לכל אדם האפשרות לקבוע בכל מועד, בעודו כשיר, מי ימונה כאפוטרופוס לניהול ענייניו (האישיים ו/או הגופניים ו/או הרכושיים) בעת שלא יהיה כשיר עוד לנהלם בעצמו.

עד לתיקון החוק, טיפול בענייניו של אדם שאיבד את כשירותו המשפטית חייב מינוי אפוטרופוס בהחלטת בית משפט. ההליך נפתח לרוב בבקשה של אדם שמעוניין להתמנות כאפוטרופוס ורק לאחר שהאדם שלגביו התבקש מינוי האפוטרופוס כבר לא היה כשיר. במסגרת הליך זה לא היה מקום לשמיעת רצונותיו והעדפותיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס ולא הייתה לו כל שליטה על זהות האפוטרופוס שלו בעתיד ועל סמכויותיו.

בנוסף, טרם כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, בוצע על ידי המדינה פיקוח צמוד על האפוטרופוס שמונה לחסוי, אשר היה מחויב לדווח על כל הפעולות הכספיות שבוצעו בנכסי החסוי.

התיקון לחוק יצר אלטרנטיבה בדמות ייפוי כוח מתמשך. כל אדם שחותם מראש על המסמך יכול לשמור לעצמו שיקול דעת נרחב לגבי זהות מיופה הכוח שינהל את ענייניו, כמו גם לגבי סוג העניינים שיוכל לנהל, תוך מתן אפשרות לקבוע הגבלות כאלו או אחרות על פעולות וסמכויות האפוטרופוס העתידי. כך לדוגמא, ניתן לקבוע האם יהיה פיקוח של המדינה על האפוטרופוס, או לא.

ייפוי הכוח המתמשך גם מאפשר למייפה הכוח להחליט מי יקבל את ההחלטה על כך שהוא אינו כשיר עוד ולשלוט על הרגע בו המינוי ייכנס לתוקף. מייפה הכוח יכול לתת הוראות מראש מי יטפל בו ובענייניו ומה יעשה ברכושו לאחר שלא יהיה עוד כשיר להחליט על כך בעצמו.

ייפוי הכוח מתייחס לעניינים הבאים, כולם או חלקם (לפי בחירת מייפה הכוח):

  • ייפוי כוח בענייני רכוש – ניתן לקבוע מיופה כוח אחד או יותר לכל ענייני הרכוש או לחלק ספציפי מהם.
  • ייפוי כוח בענייני גוף – ניתן לקבוע מיופה כוח אחד או יותר לקבלת החלטות בענייני גוף. לעניין זה נסייג ונבהיר כי ייפוי כוח זה אינו חל על החלטות בדבר אי מתן טיפולים מאריכי חיים. אם רוצים להסמיך מיופה כוח לעניינים אלו יש לגשת לרופא משפחה (עם מיופי הכוח) ולחתום על ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות. ייפוי כוח שכזה מהווה למעשה השלמה לייפוי הכוח המתמשך הניתן בענייני גוף.
  • ייפוי כוח בעניינים אישיים – ניתן לקבוע מיופה כוח אחד או יותר לקבלת החלטות בעניינים אישיים, כגון מגורים בבית עם עזרה סיעודית או מעבר בעת הצורך לבית אבות סיעודי פרטי ברמה שתיקבע על ידי מייפה הכוח.

נבהיר כי ניתן למנות מספר מיופי כוח לכל אחד מהעניינים או מיופה כוח אחד לכולם. ניתן אף לקבוע מיופי כוח חלופיים למקרה שמיופה הכוח המיועד לא יוכל או לא ירצה בעת הצורך לשמש ככזה.

האפוטרופוס העתידי – מיופה הכח – מעורב בתהליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך ונותן את הסכמתו למינוי כבר בשלב הראשון של החתימה על ייפוי הכוח.

על פי החוק, ייפוי הכוח המתמשך צריך שייערך רק על ידי עורך דין אשר הוכשר והוסמך לכך על ידי לשכת עורכי הדין בישראל ורשום במאגר האפוטרופוס הכללי (ייפוי כוח בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך גם מול בעלי מקצוע אחרים). את ייפוי הכוח החתום יש להפקיד אצל האפוטרופוס הכללי.

אנו ממליצים בחום להשתמש בכלי זה, לקחת את עתידכם בידיכם ולערוך כבר היום ייפוי כוח מתמשך.

* עו”ד דפנה גבור-חייבי מוסמכת על ידי האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך

פורסם באתר פסק דין

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה