יום ראשון, 3 בנובמבר 2019

עורך דין דיני עבודה


מערכת היחסים בין עובד למעביד בישראל מעוגנת באמצעות חוקים שונים הנכללים בתחום דיני העבודה. חוקים אלו מיועדים בעיקר לצרכי הגנה על זכויות העובד והסדרתן בהיבט המשפטי.

וזאת על מנת למנוע מצבי עושק וניצול של עובדים על ידי מעסיקיהם. דיני העבודה בישראל מבוססים על הנחת היסוד לפיה העובד בעמדה מוחלשת אל מול מעסיקו, וזאת לנוכח העובדה שפרנסתו של העובד תלויה במעביד.

זכויות העובדים

זכויות העובדים במדינת ישראל מבוססים על חוקים שונים בתחום דיני העבודה, כאשר בין יתר החוקים העיקריים בתחום משפטי זה ניתן למצוא את חוק פיצויי פיטורים, חוק שעות העבודה והמנוחה, חוק שכר המינימום, חוק חופשה שנתית, חוק הודעה לעובד, חוק השכר ומועד תשלום שכר העבודה, חוק הודעה מוקדמת, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ורשימה ארוכה של חוקים נוספים שכל אחד מהם מיועד לצרכי הגנה על זכויות העובד.

חשוב לציין שאכיפת החוקים לוקה בחסר, ולכן, מדי שנה מתרחשים בישראל אינספור עוולות תעסוקתיות מצד המעסיקים כלפי עובדיהם. במידה וגם אתם מוצאים את עצמכם נפגעים מהחלטתו של המעסיק
המנוגדת לחוק, זה הזמן להיוועץ עם עורך דין דיני עבודה, המתמחה בניהול תביעות בתחום דיני העבודה.
חשוב לציין שחלק מחוקי העבודה המונהגים בישראל הינם חוקים המיועדים לצורך הגנה מלאה על זכויות העובד, גם במקרים בהם העובד מוכן לוותר על זכויותיו מכל סיבה שהיא.

מערכת משפטית עצמאית
הצורך בהגנה על זכויותיהם של המועסקים במשק הישראלי, הובילה להקמתה של מערכת משפטית נפרדת הידועה בשם: בתי הדין לעבודה. מערכת משפטית זו פועלת בישראל מאז שנת 1969 והיא כוללת בתוכה חמישה בתי דין אזוריים ובית דין ארצי לענייני עבודה המשמש כערכאה לצרכי ערעורים בפסקי דין הניתנים על ידי אחד מחמשת בתי הדין האזוריים.

שירותיו של עו"ד לענייני עבודה

שירותיו המשפטיים של עורך דין דיני עבודה מיועדים גם לצרכי ייצוג עובדים וגם לצרכי ייצוג מעסיקים, כאשר היקף שירותיו נקבעים בהתאם לסוגיה המשפטית עימה הלקוחות אותם הוא מייצג נדרשים להתמודד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה