יום שלישי, 31 במרץ 2020

האם ניתן לחפוף הודעה מוקדמת עם חל"ת?

לאור המשבר הקשה שפקד את כולנו אנו נאלצים להתמודד עם גל פיטורים נרחב במשק.

גם בתקופה קשה זו חשוב שהליך הפיטורים יעשה כדין.

ראשית כל יצוין, שלא נקבעו החרגות לעניין פיטורים ומתן הודעה מוקדמת במשבר הקורונה, ומשכך חובת מתן ההודעה המוקדמת עומדת בעינה.

שאלה שחוזרת רבות היא האם ניתן לחפוף חל"ת עם הודעה מוקדמת?

כלומר עובד שפוטר וזכאי לימי הודעה מוקדמת, אך אין למעסיק אפשרות להעסיקו האם ניתן למנות את ימי ההודעה המוקדמת כחל"ת.

התשובה לכן שלילית.

מעסיק נדרש על פי חוק לתת הודעה מוקדמת לעובד ואם אין ביכולתו אזי על המעסיק לשלם לעובד "פיצוי" בגין ימי ההודעה המוקדמת (להלן:"חלף הודעה מוקדמת").

העובד אינו יכול להתייצב לעבודה שלא באשמתו ומשכך אין לפגוע בזכותו לקבלת שכר בגין תקופה זו.

גם עובד אשר הוצא לחל"ת והוחלט לסיים העסקתו לאחר החל"ת, לא יהיה רשאי המעסיק לראות בתקופת החל"ת כהודעה מוקדמת.

כאשר משולם לעובד חלף הודעה מוקדמת יש ניתוק מיידי של יחסי עובד-מעסיק, ומשכך העובד אינו צובר יותר זכויות סוציאליות.

בהתאם לקבוע בחוזר ביטוח לאומי בנושא "תשלום לעובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת בעד תקופה שנקבעה בחוק" מיום 20.1.2009 ובהתאם להלכת בית הדין הארצי בפסק דין עב"ל 1237  המוסד לביטוח לאומי נ' זפרני וקרויטרו- תשלום בעד חלף הודעה מוקדמת חייב בביטוח לאומי.

תשלום חלף הודעה מוקדמת בעבור תקופה ארוכה מהקבועה בחוק, יהיה פטור מביטוח לאומי החלק היחסי מעבר לקבוע בחוק.

תשלום חלף הודעה מוקדמת מהווה כחלף שכר ולכן עובד אשר משולם לו חלף הודעה מוקדמת אינו זכאי לתשלום דמי אבטלה בתקופה שבעבורה הוא מקבל חלף הודעה מוקדמת.

ביטוח לאומי מכיר בתקופת חלף הודעה מוקדמת כתקופת עבודה בה משולמים דמי ביטוח לאומי (תקופת אכשרה) לבחינת זכאות לדמי אבטלה.

עוד מאמרים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה