יום ראשון, 29 במרץ 2020

האם מעסיק חייב בהפרשות סוציאליות בתקופת חל"ת

האם מעסיק חייב בהפרשות לפנסיה בתקופת חל"ת? מה ההשלכות באי ביצוע הפרשות לגמל בתקופת חל"ת?

מעסיק אינו חייב בהמשך הפרשות לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות בתקופת חל"ת.

כאשר מעסיק מפסיק להעביר כספים לקופות, עליו להודיע על כך לחברה המנהלת את הקופות.

הדיווח יעשה כמו בדיווחים השוטפים לקופות בדבר העובדים (בדיווח מקוון או דרך המסלקה הפנסיונית).

הדיווח צריך לכלול את הפרטים הבאים:

  • מספר מזהה של החברה במנהלת
  • שם המעסיק ומספר מזהה של המעסיק
  • שם העובד ומספר ת.ז. של העובד
  • סיבת הפסקת התשלומים
  • מועד הפסקת התשלומים.

בתקופה זו חשוב שהעובד ידאג לשמור על הזכויות הפנסיוניות שצבר במהלך העסקתו. שמירה על זכויות פנסיוניות וכיסוים ביטוחים מתבצעת או ע" ביצוע הפרשות באופן עצמאי או בביצוע הסדר ריסק.

אנו ממליצים שכל עובד אשר הוצא לחל"ת יבחן מול הקופות בהן הוא מבוטח מה עליו לעשות על מנת לשמור על כיסוי ביטוחי ורצף פנסיוני.

ההשלכות המרכזיות באי ביצוע המשך הפרשות לגמל בתקופת חל"ת הן איבוד כיסויים וביטוחים (למשל, אובדן כושר עבודה, נכות,  קצבת שארים במקרה של מוות)וכן איבוד רצף פנסיוני.

אם העובד יידרש להתחיל העסקה במקום אחר, יהיה על המעסיק החדש לבחון בהתאם לצו הרחבה לפנסיה חובה את הרצף הפנסיוני של העובד.

על פי סעיף 6 לצו ההרחבה, עובד אשר הגיע למעסיק עם קופה פעילה יהיה זכאי להפרשות פנסיוניות החל מהיום הראשון להעסקתו וזאת כל עוד השלים 3 חודשי עבודה.

עובד שהגיע עם קופה שאינה פעילה יצטרך להמתין 6 חודשים עד לזכאות להפרשות לגמל וזאת ללא זכאות להפרשות מהיום הראשון להעסקה (ללא ביצוע הפרשות ברטרו).

יוער כי ישנן קופות רבות בהן נקבע שאי ביצוע הפרשה לתקופה של 60 ימים ומעלה עלולה לבטל את הכיסוי הביטוחי.

חשוב לציין שישנם הסכמים קיבוצים צווי הרחבה והסכמי העסקה אישיים אשר קובעים שעל המעסיק החובה להמשיך לדאוג להפרשות לקופות גם בחל"ת.

מעסיק רשאי להגיע להסכמה עם העובד שעל אף שאין בחובתו להמשיך לבצע הפרשות הוא יבצע הפרשות גם בתקופת החל"ת. אם הצדדים הגיעו להסכמה מסוג זו, על המעסיק להעביר לקופות גם את החלק של הפרשות המעסיק וגם את החלק של הפרשות העובד.

עם חזרתו של העובד לעבודה יוכל המעסיק להתחשבן עם העובד בגין הסכומים שהפריש עבור אחוזי ההפרשה של העובד.

עוד מאמרים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה