יום שני, 24 בינואר 2022

זכויות נשים בהריון – הגבלת פיטורים והרעת תנאים

 

מעסיק אינו רשאי לפטר עובדת בהיריון, או לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת בהריון, אשר עבדה אצלו או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות, אלא אם ניתן היתר לפיטורים על ידי זרוע העבודה. זאת בין אם מדובר בעובדת קבועה, ארעית, או זמנית. 

אם עובדת בהיריון פוטרה בלא שניתן למעסיק היתר מזרוע העבודה, פיטוריה בטלים, בין אם המעסיק ידע על ההיריון ובין אם לאו, והעובדת זכאית לחזור לעבודתה.

כלל זה נכון גם לגבי אי חידוש חוזה עבודה, שהגיע לסיומו במהלך תקופת ההיריון.

עובדת המועסקת על ידי קבלן כח אדם

איסור הפיטורים חל על קבלן כח האדם, והמעסיק בפועל אינו רשאי לגרום לפיטורי העובדת, אלא אם ניתן היתר לפיטורים על ידי זרוע העבודה.  

על מנת לקבל היתר, נדרש להוכיח שהפיטורים אינם בקשר להיריון. לצורך קבלת ההיתר, הן על קבלן כח האדם והן על המעסיק בפועל לפנות בבקשה לזרוע העבודה ועליהם להוכיח שהפיטורים אינם בקשר להיריון.

חשוב לציין:

  • רואים כפיטורים של עובדת בהיריון גם הפסקת זמנית של ההעסקה על ידי קבלן כח האדם.
  • ההיתר מזרוע העבודה אמנם לא נדרש כאשר מדובר בפיטורי עובדת בהריון שעבדה פחות מששה חודשים אצל אותו מעסיק או מקום עבודה. עם זאת, עובדת שפוטרה בהיותה בהיריון יכולה לפנות לבית הדין לעבודה בבקשה לקבלת סעד, בהסתמך על הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, האוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו, בין היתר, מחמת היריון.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה