יום רביעי, 2 בפברואר 2022

ייפוי כוח מתמשך – המדריך המלא

 


ייפוי כוח מתמשך – המדריך המלא

מדריך זה כתוב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד, האמור במדריך זה מהווה מידע כללי ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי.

ראשי פרקים

הקדמה

פרק 1 – מהו ייפוי כוח מתמשך?

פרק 2 – הממנה ומיופה הכוח

פרק 3 – סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך

פרק 4 – עריכת ייפוי כוח מתמשך, הפקדתו ומשלוח תזכורות לממנה

פרק 5 – כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

פרק 6 – ייפוי כוח בתוקף

פרק 7 – ביטול ופקיעת ייפוי הכוח המתמשך

פרק 8 – אנשים "מיודעים" וקבלת מידע

פרק 9  – דגשים

פרק 10 – מידע כללי

הקדמה

מדריך זה נותן לך מידע אודות ייפוי כוח מתמשך וניתן למצוא בו הסברים והנחיות כיצד הוא ייערך ומה השימוש שייעשה בו.

"ייפוי כוח מתמשך"  הוא הסדר משפטי שהוסף במסגרת תיקון 08 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב– 0967 (להלן: "החוק) " התיקון מבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות, אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו

 1. ייפוי כוח מתמשך
 2. תמיכה בקבלת החלטות
 3. אפוטרופסות

בנוסף, קיימים אמצעים חוקיים להגנה על רכוש מסוים, כגון: רישום הערת אזהרה על נכס מקרקעין או מינוי מורשה חתימה בחשבון הבנק.

מגוון ההסדרים מאפשר להתאים לכל אדם הזקוק לסיוע ולתמיכה את "החליפה האישית" הנכונה עבורו לפי רמת תפקודו, באופן מכבד, ופחות מגביל בהתאם לרצונו, לצרכיו וליכולותיו.

פרקים

 1. ייפוי כוח מתמשך פרק ראשון: מדריך לממנה
 2. מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק שני: הממנה ומיופה הכוח
 3. מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק שלישי: סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך
 4. מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק רביעי: עריכת ייפוי כוח מתמשך, הפקדתו ומשלוח תזכורות לממנה
 5. מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק חמישי: כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף
 6. מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק שישי: ייפוי כוח בתוקף
 7. מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק שביעי: ביטול ופקיעת ייפוי הכוח המתמשך
 8. מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק שמיני: אנשים "מיודעים" וקבלת מידע
 9. מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק תשיעי: דגשים
 10. מדריך ייפוי כוח מתמשך פרק עשירי: מידע כללי

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה