יום ראשון, 29 במאי 2022

לקט מאמרים בנושא דיני עבודה וחשב שכר
הודעה על תנאי עבודה והודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות


הודעה על תנאי עבודה ("הודעה לעובד") מעסיק חייב למסור לעובדים הודעה על תנאי עבודתם בכתב, לא יאוחר מ-30 ימים מיום תחילת העבודה, בטופס דוגמת זה. במידה ומעסיק מסר לעובד הסכם
ביטול הודעה מוקדמת


מעסיק שחזר בו מהודעה על פיטורים אין תוקף להודעה של מעסיק כי חזר בו מהודעה על פיטורים, אלא אם העובד הסכים לביטול הפיטורים. עובד שקיבל הודעה על כך שהמעסיק חזר

בקרת הוצאות שכר


הוצאות שכר עבור עסק הן אחת ההוצאות המשמעותיות ולכן, הוזלה של הוצאות השכר משמעותה עלייה משמעותית ברווחיות.


פנסיה – סוגיות שונות


מאמר זה ידון במספר סוגיות הקשורות לפנסיה.

שיעור פיצויי הפיטורים


כללי עובד זכאי לפיצויי פיטורים בסכום של שכר חודשי אחד לכל שנת עבודה אצל אותו המעסיק, או באותו מקום עבודה ולחלק יחסי של השכר
שיעור פיצויי הפיטורים


כללי עובד זכאי לפיצויי פיטורים בסכום של שכר חודשי אחד לכל שנת עבודה אצל אותו המעסיק, או באותו מקום עבודה ולחלק יחסי של השכר

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה