יום שישי, 28 בפברואר 2020

עובדים בצל נגיף הקורונה

עובדים רבים החוזרים מחו"ל נאלצים להעדר ממקום העבודה בשל החשש להדבקה בנגיף הקורונה.

משרד הבריאות הוציא הנחיות מסודרות בנושא ומעדכנם מעת לעת בהתאם למתרחש.

בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה) התש"ף 2020 שהוצא ע"י משרד הבריאות, מי שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה באחד מהיעדים (סין, סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, דרום קוריאה, יפן) במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל או, מי שהיה במגע הדוק עם חולה או מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב-14 ימים האחרונים, ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר שניתן לקיים בו את תנאי הבידוד.

הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה באחד מהיעדים המוזכרים לעיל ואם היה ביותר מיעד אחד, ממועד השהייה באחרון שבהם, או 14 ימים ממועד המגע האחרון עם חולה.

עובד שנאלץ להימצא בבידוד עקב חשש שנדבק בנגיף ה"קורונה" ייחשב כמי שנעדר עקב מחלה ולפיכך יהיה זכאי לדמי מחלה במהלך תקופת הבידוד וזאת בהתאם לסעיף 2(א) לחוק דמי מחלה.

במקרה זה, העובד לא ידרש לפנות לרופא לקבלת אישור מחלה בגין היעדרות, על העובד להציג למעסיק תעודת מחלה גורפת שהוציא משרד הבריאות ועל העובד לחתום על הצהרה בגין היעדרותו בצירוף אישור עזיבה של אחת המדינות המוזכרות. המסמכים מצויים באתר משרד הבריאות.

ביום ה-15 לאחר מועד השהייה האחרונה באחד מיעדי הסיכון וככל שלא התפתחו תסמינים, העובד יוכל לחזור לעבודה ולפעילות רגילה.

בנוסף, בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה) התש"ף 2020 :

  • מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד.
  • מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד.

יש להמשיך ולעקוב אחר הנחיות ועדכונים של משרד הבריאות ולפעול על פיהם.

עוד מאמרים בנושא..

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה